Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Прием след средно образование

  Дата Конкурсен изпит Място на провеждане
  Шумен Варна Добрич
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  РУСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ИСТОРИЯ

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ТЕОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  МАТЕМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ИНФОРМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ИКОНОМИКА

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ФИЗИКА

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ХИМИЯ

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ГЕОГРАФИЯ

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  БИОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ

  (тест)

  Корпус 1 ДИКПО Колеж
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  МУЗИКА

  (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2 НЕ НЕ
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  РИСУВАНЕ

  (портфолио)

  Корпус 2 НЕ НЕ
  20.02.2021 г. 13.03.2021 г. 17.04.2021 г. 15.05.2021 г. 05.06.2021 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2 НЕ НЕ
  Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч. Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.
  ДатаКонкурсен изпитМясто на провеждане
  ШуменВарнаДобрич

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  РУСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ИСТОРИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ТЕОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  МАТЕМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ИНФОРМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ИКОНОМИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ФИЗИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ХИМИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ГЕОГРАФИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  БИОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  МУЗИКА

  (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  РИСУВАНЕ

  (портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  06.07.2021 г.

  08.07.2021 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

   

  16 юли – изпит за обявените свободни места след първо класиране!

  • Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.
  • Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.

   АдресРаботно времеТелефони за информация

  Център за кандидатсту­ден­тска дейност Корпус 1 (Ректорат)

  гр. Шумен,

  ул. Университетска № 115

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.
  • 054 830 495
  • 054 832 106
  • 0893 352236
  Департамент за информа­ция, квалификация и про­дължаващо образование

  гр. Варна,

  ул. „Д-р Борис Божков”

  № 1

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.
  • 0899 907956
  Колеж

  гр. Добрич,

  жк. Добротица, № 12

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.
  • 058 603 138
  • 0895 561922
  Конкурсен изпитМясто на провеждане

   

  Шумен

  Варна

  Добрич

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО (портфолио)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  МУЗИКА (портфолио)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

   

  Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден от 01.02.2021 г. чрез лично явяване на кандидата в Центъра по кандидатстудентска дейност на ШУ (до Корпус 1), Варна – ДИКПО, Колеж-Добрич.

   

   

  ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ [1]

  Срок за приемане на документи

  1 февруари – 29 май 2021 г.

  Обявяване на резултатите от класирането

  31 май 2021 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригинал01 юни – 05 юни 2021 г.
  ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

  Срок за приемане на документи

  07 юни – 10 юли 2021 г.
  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите от класирането

  12 юли 2021 г.
  Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал12 юли – 17 юли 2021 г.
  Подаване на документи за свободните места след първо класиране12 юли – 17 юли 2021 г.
  ВТОРО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите

  19 юли 2021 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригинал19 юли – 24 юли 2021 г.

  Всички приети кандидат-студенти на първия етап на класиране трябва да се запишат окончателно в посочения в таблицата срок, независимо от жела­нието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кан­дидат-студентът не се запише. За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти пода­ват отново документи.

  Всички приети кандидат-студенти на първото класиране от втория етап трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно обра­зование в посочения в таблицата срок, за да запазят мястото си.

  Класираните по първо желание остават в специалността, в която са при­ети, и в същия срок трябва да се запишат окончателно.

  Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заяв­ление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в кандидатстудентския кар­тон. Желае­щите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

  Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ кла­сиране, без да подават заявление.

  Приетите на второ класиране от втория етап се за­писват окончателно в срока, посочен в таблицата.

  Второто класиране от втория етап е окончателно и всички приети трябва да се запишат в специалността, в която са класирани в посочения в таб­лицата срок.

  Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обу­чават в Университета или не са се записали в определените за съответ­ното класиране срокове, губят придобитите студентски права.
  1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание.
  2. 4 броя снимки с формат 35 х 45 мм.
  3. Оригинал на лична карта.
  4. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
  1. Студентска книжка
  2. Студентска лична карта
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
  1. Именник
  2. Декларация за висше образование
  3. Декларация за липса на заболявания
  4. Декларация за здравно осигуряване
  5. Декларация-съгласие
  6. Заявление за Университетска библиотека
  7. Уведомление за поверително третиране на личните данни

  СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

  Специалности и форми на обучениеКонкурсни изпити / матуриОценки от дипломата за средно образование
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  Българска филология

  редовно, задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Английска филология

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • матура по английски език;
  • сертификат за владеене на английски език на ниво А2;
  • международен сертификат (IELTS, TOEFL, FCE, CAE).

  чужд език

  Руска филология
  и туризъм

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по чужд език (английски, немски или руски);
  • матура по чужд език
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • изпит по география.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Турска филология
  с бизнес комуникация

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по чужд език (английски, немски или руски);
  • матура по чужд език;
  • сертификат за владеене на чужд език.

  чужд език

  Приложна лингвистика
  (английски език
  и руски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • матура по английски език;
  • тест по руски език;
  • матура по руски език;
  • сертификат за владеене на английски език на ниво А2.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Приложна
  германистика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по немски език;
  • матура по немски език;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • сертификат за владеене на немски език.

  български език и литература
  или
  чужд език

  История и география

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история;
  • матура по история и цивилизация;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по свят и личност.

  история и цивилизация
  или
  география и икономика

  История

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история
  • матура по история и цивилизация
  • тест по бълг. език и литература
  • матура по бълг. език и литература
  • тест по свят и личност

  история и цивилизация

  Археология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история;
  • матура по история и цивилизация;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по свят и личност.

  история и цивилизация

  Теология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по теология;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по история;
  • матура по история и цивилизация.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Журналистика и реклама

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Връзки с обществеността

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Българистика и медии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  Бизнес математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по география;
  • тест по икономика;
  • матура по география и икономика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Информационни технологии в икономиката

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика;

  • тест по информатика;
  • тест по икономика;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърна информатика

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по информатика;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърни информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по информатика;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Информационни технологии, информатика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Икономика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по икономика;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  математика
  или
  икономика
  или
  география и икономика

  Икономика*

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по икономика;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  математика
  или
  икономика
  или
  география и икономика

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  Медицинска химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  химия и опазване на околната среда
  или
  физика и астрономия

  Астрономия и метеорология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  физика и астрономия
  или
  математика

  Екология и опазване на околната среда

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  География и регионална политика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по история;
  • матура по история и цивилизация;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  география и икономика
  или
  история и цивилизация
  или
  български език и литература

  Биология и химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  География и биология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  география и икономика
  или
  биология и здравно образование

  Растителна защита

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  Педагогика на обучението по природни науки

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • изпит по география.

  биология и здравно образование,
  химия и опазване на околната среда или физика и астрономия

  Туризъм*

  редовно

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по география;
  • тест по икономика;
  • матура по география и икономика;
  • тест по чужд език (английски, немски, руски);
  • матура по чужд език;
  • тест по биология;
  • матура по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • матура по химия и опазване на околната среда;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по история;
  • матура по история и цивилизация;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  география и икономика
  или
  чужд език

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  Предучилищна и начална училищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Предучилищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Начална училищна педагогика и чужд език
  (английски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • матура по английски език;
  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • сертификат за владеене на чужд език;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Специална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социални дейности

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Педагогика на обучението по
  музика

  редовно

  Изпит по музика/портфолио

  (х коефициент 4)

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство

  редовно

  Изпит по рисуване/портфолио

  (х коефициент 4)

  Педагогика на обучението по физическо възпитание

  редовно

  Практически изпит по физическо възпитание и спорт
  (х коефициент 3)

  български език и
  литература

  Педагогика на обучението по техника и
  технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по технически знания и способности;
  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  физика и астрономия
  или
  математика

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  Комуникационни и информационни
  системи

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по технически знания и способности.

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория

  или държавен изпит по специалността – практика.

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по технически знания и способности.

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория

  или държавен изпит по специалността – практика.

  Сигнално-охранителни системи и сигурност

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по технически знания и способности.

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория

  или държавен изпит по специалността – практика.

  Геодезия,
  регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

  редовно

   

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по технически знания и способности.

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория

  или държавен изпит по специалността – практика.

  Инженерна логистика

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по технически знания и способности;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по икономика;
  • тест по география;
  • матура по география и икономика;
  • тест по физика;
  • матура по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по технически знания и способности.

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория

  или държавен изпит по специалността – практика.

  Системи за сигурност*

  редовно

   

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история;
  • матура по история и цивилизация;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  история и цивилизация
  или
  български език и
  литература
  или
  свят и личност

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  Начална училищна педагогика и информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • тест по информатика;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • сертификат от състезание по информатика.

  български език и литература
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Начална училищна педагогика и английски език

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • матура по английски език;
  • тест по свят и личност;
  • матура по философия;
  • сертификат за владеене на чужд език;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Предучилищна педагогика и английски език

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • матура по английски език;
  • тест по свят и личност
   матура по философия;
  • сертификат за владеене на чужд език;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература.

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Информатика и информационни
  технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по информатика;
  • тест по математика;
  • матура по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • матура по бълг. език и литература;
  • сертификат от състезание по информатика.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

   

  * Обучението в специалност Българска филология (задочно), Връзки с обществеността (задочно), Журналистика и реклама (редовно), Икономика (задочно), Туризъм (редовно/задочно) и Системи за сигурност (редовно) се извършва само срещу заплащане.

  ** Максималният бал за всички специалности е 24.

  БАКАЛАВЪР


  Факултет по хуманитарни науки

  *Обучението в специалностите Журналистика и реклама и Връзки с обществеността се извършва само срещу заплащане.

  Факултет по математика и информатика

  *Обучението в специалност Икономика се извършва само срещу заплащане.

   
  Факултет по природни науки

  *Обучението в специалност Туризъм се извършва само срещу заплащане.

  Педагогически факултет
  Факултет по технически науки

   

  ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


  Колеж – гр. Добрич

  Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентския прием в Шуменския университет (явяване на изпити и участие в класиране) след заплащане на съответните такси, както следва:

  Такса за кандидатстване с явяване на изпит в ШУ

  (за всеки изпит)

  Такса за кандидатстване:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит;
  • с оценка от национална или меж­дународна олимпиада;
  • със сертификат за владеене на чужд език;
  • с оценка от организирано от ШУ състезание
  • с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2021 г.
  (заплаща се еднократно и само ако кандидатът не е заплатил такса за явяване на изпит в ШУ)

  Такса за издаване на служебна бе­лежка, удостове­ряваща успешно­то полагане на кандидатстудент­ски изпит в ШУ

  (за всяка служеб­на бележка)

  30 лв

  30 лв

  50 лв

   

  Таксите за явяване на предварителни изпити се заплащат в центровете за прием на документи при записването на кандидат-студентите.

  Заявилите желание за участие в предварителните изпити чрез интернет стра­ницата на ШУ shu.bg/admission/ksk/, заплащат таксите в деня на провеждане на изпитите – между 08:00 и 08:45 ч. в:

  • гр. Шумен – Център за кандидатстудентска дейност, до Корпус 1 ( Ректорат);
  • гр. Добрич – Колеж към ШУ „Епископ Константин Преславски”;
  • гр. Варна – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образо­вание към ШУ„Епископ Константин Преславски”.

  При подаване на комплекта документи за кандидатстване в Университета (за участие в класиране) в центровете за прием на документи се заплащат такси за явяване на изпити през месец юли или таксата за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, с оценка от национална или международна олимпиада, със сертификат за владеене на чужд език, с оценка от организирано от ШУ състезание или с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2021 г.

  От такси за кандидатстване се освобождават:
  • кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента;
  • военноинвалиди;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

  www.ckpi-bg.com, info@ckpi-bg.com,
  национален телефон на ЦКПИ 0879 120 470

  ГрадАдресТелефони

  БЛАГОЕВГРАД

  бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 29, /партер/

  0887 886 012

  БУРГАС

  бул. „Гладстон“ № 47, /Младежки културен център/

  0888 305 539

  0885 759 750

  0898 701 664

  ВАРНА

  ул. „Христо Ботев“ 3А, /ЦИО „Вектор“/

  052 612 266

  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  ул. Христо Ботев № 19, вход север, ет. 2, зала 201; ул. Христо Ботев № 19,

  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Учебен корпус 5

  062 63 36 52

  0882 476 287

  ВИДИН

  ул. „Екзарх Йосиф I“ № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“

  0887 327 768

  ВРАЦА

  ул. „Мито Орозов“ № 59, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца

  092 641 086

  0886 981 155

  ГАБРОВО

  пл. „Първи май“ № 1 В, ет. 2;

  ул. „Х. Димитър“ № 4, Технически университет – Ректорат

  0878 264 202

   

  ДОБРИЧ

  ул. „България“ № 1, /Централна кооперативна банка/

  058 580 623
  0899 298 593
  0876 650 417

  КАЗАНЛЪК

  Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

  0431 62 567
  0878 799 297
  0898 309 636

  КЪРДЖАЛИ

  СУ „Отец Паисий“

  0886 676 146

  КЮСТЕНДИЛ

  ул. „Осми март“ № 8

  0876 796 522

  ЛОВЕЧ

  ул. „Съйко Съев“ № 31 /Технически колеж/

  0886 430 997

  МОНТАНА

  ул. „Трети март“ № 98, ет. 1 /Младежки дом/

  0899 161 101

  ПАЗАРДЖИК

  ул. „Ген. Гурко“ № 2, ет. 2, офис 1 /бившата „Хебърстрой“/

  0898 831 917

  ПЕРНИК

  Площад „Кракра“, Общински младежки дом

  0878 344 258

  ПЕТРИЧ

  ул. „Отец Паисий“ № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров“, /вдясно от централния вход/, след 17:30 часа

  0887 886 012

  ПЛЕВЕН

  бул. „Русе“ № 10А /сградата на „Асансьорни сервизи“/

  0898 684 844
  0889 223 961

  ПЛОВДИВ

  ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25 /сградата на Технически университет – филиал Пловдив/

  0888 645 158

  РАЗГРАД

  ул. „Бузлуджа“ № 2, ет. 1, /Дом на науката и техниката/

  0894 370 069

  РУСЕ

  ул. „Николаевска“ № 66, ет. 1 /Стоматологията/

  0887 176 353

  0876 358 234

  СИЛИСТРА

  бул. „Македония“ № 121, ПГСУАУ „Ат. Буров“

  0888 111 147
  0889 909 141

  СЛИВЕН

  бул. „Братя Миладинови“ № 18 /сградата на Регионално управление на образованието/

  0879 384 769

  СМОЛЯН

  бул. „България“ № 58, ет. 2 /бивш Профсъюзен дом/

  0884 117 717

  СОФИЯ

  бул. „Климент Охридски“ 2, Център за след­дипломна квалификация към УНСС, стая 202

  0899 808 816

  СТАРА ЗАГОРА

  ул. “Армейска” № 9 /в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/

  042 257 103
  042 646 107

  ТЪРГОВИЩЕ

  ул. „Славейков“ 4, ет. 2, офис 210 /Дом на техниката/

  0896 368 636

  ХАСКОВО

  Народно читалище „Заря“, ет. 1 /Централен вход/

  038 665 413
  0887 035 598

  ШУМЕН

  ул. „Адам Мицкевич“ № 1 /в двора на НАП, срещу Младежки дом/

  054 800 505
  0887 225 112

  ЯМБОЛ

  жк „Диана“, Студентски общежития, блок 14

  0888 973 979
  0886 853 731