Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Новини / Събития

  Сертификат за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“

  14/01/2021

  Програмата на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт присъди на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Сертификат за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“ (Erasmus Charter for Higher Education ЕСНЕ). Проектното предложение под номер 101011609-SHU по покана EACEA-03-2020-1 е оценено с максималния брой точки. Уведомлението за това е до Ректора на Университета от […]

  Годишна студентска изложба

  05/01/2021

  Годишната студентска изложба за 2020 г. на специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство към катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е представена виртуално. За участие са селектирани 48 творби на 26 студенти, които могат да бъдат разгледани във фейсбук страницата на катедрата. За постижения в областта на визуалните […]

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ със Сертификат „Работодател без дискриминация“

  22/12/2020

  Комисията за защита от дискриминация връчи на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Сертификат „Работодател без дискриминация“. Обявяването на общо 26-те институции и фирми, които първи получават Сертификата, се случи на Национална кръгла маса за обсъждане на Националната стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда. Тя се проведе онлайн на 22 декември 2020 г. […]

  Студент на годината 2020

  17/12/2020

  Националното представителство на студентските съвети в Република България обявява, че удължава до 4 януари 2021 г. срока за подаване на кандидатури в конкурса “Студент на годината”. Националният приз цели да отличи най-изявените студенти от цялата страна в четиринадесет различни категории: Педагогически науки Хуманитарни и социални науки Стопански науки Правни науки Природни науки, математика и информатика […]

  Онлайн игра „О России – за 60 секунд“

  17/12/2020

  На 15 декември 2020 г.  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ беше домакин на международната онлайн-игра „О России – за 60 секунд“,  организирана от Тюменския държавен университет. Достъпът беше открит от 14.00 до 20.00 ч. Участниците трябваше да отговарят за 60 секунди на въпроси, свързани с руския език, литературата и културата, с историята и политиката. Въпросите […]

  Музикално-поетичен маратон „Память – наша совесть“

  17/12/2020

  Катедрата по руски език и Центърът по русистика организираха музикално-поетичен маратон “Память – наша совесть”. Той бе посветен на 75-годишнината от края на Втората световна война, победата над хитлерофашизма и обявяването на 2020 г. за година на паметта и славата. Заради усложнената епидемиологична обстановка маратонът се проведе в онлайн-формат. За поредна година маратонът предизвика интерес […]

  Стипендиите „Гипсън“

  16/12/2020

  Студентка в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Яна-Гергана Желязкова, I курс, специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство, е избрана за стипендиант в дарителската инициатива „25 стипендии Гипсън”. Конкурсът се организира от Международната фондация „Свети Свети Кирил и Методий“ и „Американската фондация за България“ за студенти с високи академични постижения, чиито семейства са с […]

  Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чужди висши училища

  14/12/2020

  Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в следните чужди висши училища: Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В.Брусов“, Армения; Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия; Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша   Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието […]

  Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чужди висши училища

  14/12/2020

  Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в следните чужди висши училища: Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В.Брусов“, Армения; Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия; Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша   Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието […]