Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Център за обучение на докторанти

  За контакт:

  доц. д-р Пенка Кожухарова – директор
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121
  • E-mail: p.kozhuharova@shu.bg
  Стефка Александрова – главен специалист
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121
  • E-mail: st.aleksandrova@shu.bg