Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков
  Проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус , стая 204

  Телефон: 058 603 209 / 23

  Email: n.nenkov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и четвъртък 8:00 - 16:00