Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. Красимир Николов Енев
  Преп. Красимир Николов Енев

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Кабинет: Корпус Колеж-Добрич, стая 307A

  Телефон: 0899901937

  Email: kr.enev@shu.bg

  Приемно време: поненик 13:00 - 15:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ ”Епископ Константин Преславски“, Математика и информатика (бакалавър)

  ШУ ”Епископ Константин Преславски“, Бизнес информатика (магистър)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ”Еконт Експрес“ ЕООД

  Заемани академични длъжности

  2006 – 2009 асистент по Информатика

  2009 – 2011 старши асистент по Информатика

  2011 – главен асистент по Информатика

  2015 - преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Текстообработка и електронни таблици

  Електронни таблици

  Текстообработка

  Информационни технологии

  Основи на информатиката

  Интегрирани среди и приложения

  Компютърни архитектури

  Мултимедийни и хипермедийни технологии

  Интернет технологии

  Компютърни мрежи и комуникации

  Защита на информацията

  Области на научни интереси

  Защита на информацията, Криптография

  Участия в международни и национални научни проекти

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

  ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

  "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката" РД-08-245/13.03.2013г.

  2014 - Проект РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани"

  2015 - Проект РД-08-277/11.03.2015 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Изграждане на информатическа и математическа компетентност на студентите"

  2016 - Проект РД-08-144/08.02.2016 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните"

  2017 - НПУНИ номер № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  2018 - НПУНИ номер № РД-08-139/08.02.2018 г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България, Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов" (САИ), Съюз на учените в България, клон Добрич /групово членство като преподавател от Колеж – Добрич/