Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. Красимир Николов Енев
  Преп. Красимир Николов Енев

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Кабинет: Корпус Колеж-Добрич, стая 307A

  Телефон: 0899901937

  Email: kr.enev@shu.bg

  Приемно време: поненик 13:00 - 15:00


  Сертификат
  Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“

  Сертификат
  Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие"