Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Магдалена Атанасова Колева
  Гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email: m.koleva@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 08:00-16:00 часа; Вторник: 08:00-16:00 часа