Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Преп.  Пламен Стефанов Чамурлийски
  Преп. Пламен Стефанов Чамурлийски

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус A, стая 105а

  Телефон:

  Email: p.chamurliyski@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 8:00-16:00 часа; Четвъртък: 8:00-16:00 часа;