Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Камелия Койчева Йорданова
  Гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус A, стая 213

  Телефон:

  Email: k.koycheva@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и Четвъртък