Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Преподаватели

  Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров
  Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Кабинет: Корпус A, стая 105а

  Телефон:

  Email: d.plamenov@shu.bg

  Приемно време: