Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • За контакти

  Централна университетска библиотека, Корпус 3

  Шумен, ул. „Университетска” 115

  Телефон: 0892 293 501

  E-mail: library@shu.bg

  Ръководител: д-р Мариaна Петева
  • Кабинет: 108, Корпус 3, партер
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 368
  • E-mail: m.peteva@shu.bg
  Венета Петрова – Библиотечни фондове и статистика
  • Корпус 3: Университетска библиотека, заемна
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  • E-mail: v.petrova@shu.bg
  Д-р Йорданка Москова – Обработка и дигитализация на старопечатни издания; Междубиблиотечно заемане
  • Корпус 3: Университетска библиотека, читалня „Тошко Мончев”
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  • E-mail: j.moskova@shu.bg
  Мария Цонева – Комплектуване и обработка на библиотечни единици
  Нина Димитрова – Библиотечни фондове, комплектуване и обработка на периодични издания
  • Корпус 3: Университетска библиотека, заемна.
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  Соня Кандиларова – Библиотечни фондове, книгообмен.
  • Корпус 3: Университетска библиотека, студентска читалня
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 378
  • E-mail: library@shu.bg
  • E-mail: s.kandilarova@shu.bg
  Диана Вълчева – Оператор периферни устройства.
  • Корпус 3: Университетска библиотека.
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 249
  • E-mail: d.valcheva@shu.bg

  Педагогическа и чуждоезикова библиотеки, Корпус 2

  Шумен, ул. “Червени ескадрони” 22

  Телефон: 0892 293 502 

  Е-mail: librarypf@shu.bg

  инж. Мая Василева Костадинова – Библиотекар(компютърен специалист).
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: m.kostadinova@shu.bg
  Мария Панайотова – Библиотечни фондове, обработка.
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: m.borislavova@shu.bg
  Димитринка Христова – Библиотечни фондове, обработка.
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: d.hristova@shu.bg
  Павлина Люцканова – Библиотекар
  • Кабинет: 206, Корпус 2, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 205
  • E-mail: p.luckanova@shu.bg

  Филиал на университетска библиотека – ДИКПО  – Варна

  Варна, ул.  д-р Борис Божков № 1

  Петя Станева – Обработка и комплектуване на библиотечни единици.
  • Кабинет: 33 – ет. 1
  • Телефон: 052 301 241 / вътр. 108
  • E-mail: p.staneva@shu.bg

  Филиал на университетска библиотека Колеж – Добрич

  Добрич, ЖК. „Добротица” № 12

  Елица Петрова – Обработка и комплектуване на библиотечни единици