Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ден на отворените врати във Факултета по природни науки

    Ден на отворените врати проведе Факултетът по природни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на 15 март 2019 г. В традиционната за ФПН инициатива се включиха ученици от ППМГ “Нанчо Попович”-Шумен, СУ “Сава Доброплодни”-Шумен, СУ “Панайот Волов”-Шумен, Второ ОУ “Д-р Петър Берон”-Шумен и ОУ “Н. Й. Вапцаров”-Попово. Те наблюдаваха растения с микроскоп, демонстрации с течен азот и с Круксови тръби, забавни химични експерименти, включиха се в географска викторина и в практически занимания по горска педагогика. Посетителите имаха възможност да надникнат в лабораторията по микробиология, да посетят Астрономическия център, да се запознаят с презентация за защитените видове насекоми в България и да гледат филм за биологичното земеделие у нас.

    Част от Деня на отворените врати бе лекцията на проф. д-р Димитър Владев: “Минералите – неувяхващите цветя на планетата”.

    Публична лекция на тема “Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие” изнесе гост-лекторът доц. д-р Димитър Димитров от Института по океанология при БАН-гр. Варна.

    Публикувано на 18/03/2019