Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конгрес (SBC 2012 Madrid) на Студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) от Регион 8

    От 25 до 29 юли 2012 г. в Техническия университет на гр. Мадрид, Кралство Испания се проведе поредният Конгрес (SBC 2012 Madrid) на Студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) от Регион 8, включващ страните от Европа, Африка и Близкия Изток. Институтът на инженерите по електротехника и електроника е най – голямата професионална организация в света в областта на комуникационно – информационните системи. На конгреса студентите от Република България бяха представени от Петър Красенов Боянов, студент в ОКС „Магистър” по специалността „Комуникационни и информационни системи”, който е председател на студентския IEEE клон на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”. По време на конгреса е бил обменен опит в организационното изграждане на Студентските клонове на IEEE от Европа, Африка и Близкия Изток. Приети са решения за активизиране на работата на студентите в научно – изследователски проекти.

    Публикувано на 11/08/2012