Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Програма „M-ERA.Net“

  Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областта на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави.

  В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing)
  • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • Високо производителни композити (High performance composites)
  • Функционални материали (Functional materials)
  • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
  • Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing)

  Краен срок:  16 юни 2020 г.

  Допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 14/05/2020