Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на доц. д-р Надежда Цочева

  Тема: Градините на българския модернизъм

  Дата: 21 март 2023 г., 11,15 ч.

  Зала: 318, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 13/03/2023