Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Индивидуални електронни изпити

  СПИСЪК НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

   

  Конкурсен изпит Място на провеждане
  Шумен

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

  Корпус 1

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

  Корпус 1

  Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден в периода 01.02.2018 г. – 06.07.2018 г. в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1). Начален час – 09.00 ч.