Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Отдел “Човешки ресурси”

  Наталия Найденова – ръководител
  • Кабинет: 115б, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 309
  • Телефон: 054 830 495  / вътр. 215
  • E-mail: n.naydenova@shu.bg
  Александра Дикиджиева – главен специалист
  • Кабинет: 115а, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 276
  • Телефон: 054 830 773
  • E-mail: a.dikidjieva@shu.bg
  Ани Ангелова – главен специалист
  • Кабинет: 115а, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 276
  • Телефон: 054 830 773
  • E-mail: a.angelova@shu.bg