Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Ректорска канцелария

  проф. д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова – главен координатор на Ректорското ръководство
  • Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 350
  • E-mail: alinder@shu.bg
  д-р Даяна Бошнакова – координатор на Ректорското ръководство
  • Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 350
  • E-mail: d.boshnakova@shu.bg
  д-р Мая Конова – Връзки с обществеността и медиите
  • Кабинет: 115, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 358
  • GSM: 0889 969001
  • E-mail: pr@shu.bg
  д-р Стефка Александрова – главен специалист (научно развитие на академичния състав)
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 495, вътр. 321
  • E-mail: st.aleksandrova@shu.bg
  Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти
  • Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  054 830 952
  • Телефон: 054 830 495, вътр. 371
  • E-mail:  b.petrova@shu.bg
  Стоянка Стоянова – деловодител
  • Кабинет: 124, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495, вътр. 234
  • E-mail: st.stoyanova@shu.bg