Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Ректорска канцелария

  Стефка Будакова – ръководител Ректорска канцелария, технически сътрудник на Ректора
  • Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 350
  • E-mail: s.budakova@shu.bg
  инж. Мая Костадинова – координатор на Ректорското ръководство
  • Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 350
  • E-mail: m.kostadinova@shu.bg
  Валентина Георгиева – главен специалист (научно развитие на академичния състав)
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830 495, вътр. 203
  • E-mail: v.h.georgieva@shu.bg
  Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти
  • Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  054 830 952
  • Телефон: 054 830 495, вътр. 371
  • E-mail:  b.petrova@shu.bg
  Стоянка Стоянова – деловодител
  • Кабинет: 124, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495, вътр. 234
  • E-mail: st.stoyanova@shu.bg