Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Съобщения и контакти

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  ОБЯВЯВА

  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

  ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ОКС „Бакалавър“,

   редовна форма на обучение

  В СЛЕДНАТА СПЕЦИАЛНОСТ:

  Информационни технологии в икономиката

   

  Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
  (от ШУ или от друг университет), с оценка от индивидуален електронен изпит (проведен в ШУ), с оценка от матура или да се явят на изпит

  на 11.09.2020 г.

  Срок за подаване на документи: 24 август – 11 септември 2020 г. (вкл.)

  в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен, ДИКПО – гр. Варна, Колеж-гр.Добрич


  Кандидатстудентска информация:

  • Телефон: 054 830 495 вътр. 250 и 260
  • Телефон: 054 832 106
  • GSM: 0893 35 22 36
  • Е-mail: ksk@shu.bg
  Фейсбук страница

  Център за кандидатстудентска дейност

  Цел:

  Основната цел на Центъра за кандидатстудентска дейност е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

  Задачи:

  1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
  2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
  3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
  4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
  5. Записва новоприетите студенти;
  6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
  7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
  8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

  Структура:

  Доц. д-р Чавдар Сотиров – Директор

  • Кабинет 109, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: +359 54 830 350
  • E-mail:ch.sotirov@shu.bg

   

  Биляна Иванова – старши специалист

  Корпус 1

  • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260; 054 832 106
  • Мобилен: 0893 352 236
  • E-mail: b.ivanova@shu.bg
  • E-mail: ksk@shu.bg