Считано от 26.10.2020 г. и до второ нареждане, учебните занятия от зимния семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите от 1 (първи) курс, в ОКС професионален бакалавър, ОКС бакалавър и ОКС магистър (след средно образование), редовна форма на обучение, задължително да се провеждат в електронна среда чрез използване на Университетската платформа за обучение в електронна среда, съгласно утвърдените учебни разписи.

Виж цялата Заповед на Ректора от 22.10.2020 г.


Уважаеми студенти,

Към всяко регионално управление на образованието /РУО/ се създава информационна база от „заместващи учители“. Те ще могат да се включват в образователния процес в случай на отсъстващи учители. В създаващата се банка кадри на заместващи учители могат да се регистрират:

  • Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ /учебен предмет/;
  • Студенти в последна година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по…;
  • Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават ОКС „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с постановление №125 от 24.06.2002г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Студентите, които желаят да се включат в резерва от кадри, следва своевременно да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр, достъпен на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform


Първокурсниците от ОКС “Магистър” в гр. Шумен вече имат служебни имейл адреси.

Влиза се през gmail.shu.bg

Потребителско име: <фак.номер>@shu.bg

Парола: <ЕГН>

За гр. Варна – имейлите ще бъдат направени до 2-3 дни.

Първокурсниците от  ОКС “Бакалавър” и ОКС “Проф. бакалавър” вече имат служебни имейл адреси.

Влиза се през gmail.shu.bg

Потребителско име: <фак.номер>@shu.bg

Парола: <ЕГН>


Уважаеми студенти, информация относно начина на провеждане на учебните занятия от първия (зимен) семестър на учебната 2020/2021 г. за обучаващите се в ОКС „Магистър” (след висше образование) ще намерите на линковете към съответния факултет:

 


За всички студенти:

Вече можете да се регистрирате в Университетската платформа за обучение в електронна среда на адрес: https://edu.shu.bg/

За ваше улеснение са изработени ръководства за работа, които може да изтеглите оттук:

  1. Регистриране
  2. Влизане в платформата
  3. Попълване на данните в профила
  4. Самозаписване в учебна дисциплина

Регистрирането за студенти става единствено чрез служебните адреси от вида <фак. номер>@shu.bg.

(Необходимо е да направите първоначална регистрация, която се потвърждава през служебната ел. поща)

Платформата не допуска регистрации с друг имейл адрес. В профила си трябва да напишете името и фамилията си на кирилица.

 

Важно за всички студенти!

Студенти, които ползват смартфон за влизане в пощата си, трябва да използват браузър/web версия (а не предложението за отваряне в приложениетo на Gmail)!

При проблем с влизане в пощата, моля сигнализирайте с писмо на адрес admin@shu.bg

Чрез служебните ел. адреси и платформата имате възможност да се свързвате с преподавателите при обучение в електронна среда. 

При проблеми, свързани с ползване на платформата, моля сигнализирайте с писмо на адрес edu@shu.bg