Важно за всички студенти! За обучение в електронна среда се ползват САМО служебните ел. пощи.

В служебната поща се влиза през адрес gmail.shu.bg

Потребителско име: <фак.номер>@shu.bg

Парола: <ЕГН>

При проблеми с ползването на пощата, моля пишете на admin@shu.bg

При проблеми с ползването на електронната платформа за обучение, моля пишете на edu@shu.bg

Университетската платформа за обучение в електронна среда е на адрес: https://edu.shu.bg/

За ваше улеснение са изработени ръководства за работа, които може да изтеглите оттук:

 1. Регистриране
 2. Влизане в платформата
 3. Попълване на данните в профила
 4. Самозаписване в учебна дисциплина
 5. Задание-поставяне на URL-link
 6. Използване на dox.bg за споделяне на URL link
 7. Ръководство за влизане в служебната поща в ШУ чрез уеб браузъра Google Chrome от смартфон.
 8. Ръководство за конфигуриране (въвеждане) на служебния акаунт от ШУ в смартфона на студента и регистриране в платформата.

Регистрирането за студенти става единствено чрез служебните адреси от вида <фак. номер>@shu.bg.

(Необходимо е да направите първоначална регистрация, която се потвърждава през служебната ел. поща)

Платформата не допуска регистрации с друг имейл адрес. В профила си трябва да напишете името и фамилията си на КИРИЛИЦА.

_____________________________________________________________________________________

Заповед на Ректора от 26.05.2021 г. | Заповед от 05.05.2021 г.


Уважаеми студенти,

Към всяко регионално управление на образованието /РУО/ се създава информационна база от „заместващи учители“. Те ще могат да се включват в образователния процес в случай на отсъстващи учители. В създаващата се банка кадри на заместващи учители могат да се регистрират:

 • Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ /учебен предмет/;
 • Студенти в последна година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по…;
 • Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават ОКС „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с постановление №125 от 24.06.2002г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Студентите, които желаят да се включат в резерва от кадри, следва своевременно да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр, достъпен на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform


Уважаеми студенти, информация относно начина на провеждане на учебните занятия от първия (зимен) семестър на учебната 2020/2021 г. за обучаващите се в ОКС „Магистър” (след висше образование) ще намерите на линковете към съответния факултет: