Епископ-Константинови дни (програма)


Актуална информация за държавните изпити


При проблеми с ползването на пощата, моля пишете на admin@shu.bg

 

В служебната поща се влиза през адрес: gmail.shu.bg

Потребител: фак.номер@shu.bg

Парола: ЕГН

Служебните студентски e-mail акаунти са ограничени в получаването/изпращането на съобщения само от/до адреси в домейна shu.bg, както и до няколко допълнителни, свързани с обучението (microsoft.com, mon.bg и др.). Съобщения от и до всякакви други външни адреси ще бъдат отхвърляни!

Само с тези e-mail адреси можете да комуникирате с преподавателите при необходимост и да се включите в университетската платформа за обучение в електронна среда.

_______________________________________________

При проблеми с ползването на електронната платформа за обучение, моля пишете на edu@shu.bg

Университетската платформа за обучение в електронна среда е на адрес: https://edu.shu.bg/

ВАЖНО: При влизане от телефон, трябва да се ползва инкогнито режим на браузъра. В противен случай браузърът се бърка с личния gmail профил и не може да се влезе в университетската платформа за обучение в електронна среда чрез гугъл бутона!

Препоръчва се достъпът до платформата да се осъществява чрез натискане на бутона „Влизане с Google“.

Ръководство за новоприети студенти за влизане в електронната платформа за обучение чрез бутона “Влизане с Google”

 За ваше улеснение са изработени ръководства за работа, които може да изтеглите оттук:

  1. Регистриране
  2. Влизане в платформата
  3. Попълване на данните в профила
  4. Самозаписване в учебна дисциплина
  5. Задание-поставяне на URL-link
  6. Използване на dox.bg за споделяне на URL link
  7. Ръководство за влизане в служебната поща в ШУ чрез уеб браузъра Google Chrome от смартфон.
  8. Ръководство за конфигуриране (въвеждане) на служебния акаунт от ШУ в смартфона на студента и регистриране в платформата.

Заповед на Ректора от 21.01.2022 г. | Заповед на Ректора от 04.01.2022 г. |