Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Финансов отдел

  Отчети

  20/11/2018

  Празен Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Разходи във връзка с COVID-19 Отчети за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки Отчет към 30.04.2020 г. Отчет към 31.05.2020 […]

  Бюджет

  15/11/2018

  Празен Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Бюджет 2019 Tрансфер по ЗВО – 2019 Бюджет 2018 Решение на АСПротоколМАКЕТ за месечно разпределение на бюджета на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ за 2018 годинаПриложение 1АПриложение 3Протокол Бюджет 2017  Решение на АС (27.01.2017)  МАКЕТ за месечно […]

  Финансово-счетоводен отдел

  09/05/2012

  Празен Главен счетоводител Анка Стоянова Кабинет: 117, Корпус 1, ет. 1 Телефон: 054 830 478; 054 830 495 / вътр. 235 E-mail: a.stoyanova@shu.bg Отговорен счетоводител Силвия Михайлова – Радославова Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2 Телефон: 054 830 495 / вътр. 273 E-mail: s.mihaylova@shu.bg Счетоводител Дияна Донева – финансов контрольор Кабинет: 116 б, Корпус 1, […]

  Финансово-счетоводен отдел

  09/05/2012

  Празен Главен счетоводител Анка Стоянова Кабинет: 117, Корпус 1, ет. 1 Телефон: 054 830 478; 054 830 495 / вътр. 235 E-mail: a.stoyanova@shu.bg Отговорен счетоводител Силвия Михайлова – Радославова Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2 Телефон: 054 830 495 / вътр. 273 E-mail: s.mihaylova@shu.bg Счетоводител Дияна Донева – финансов контрольор Кабинет: 116 б, Корпус 1, […]