Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Финансов отдел

  Отчети

  Празен Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Разходи във връзка с COVID-19 Отчети за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки Отчет към 30.04.2020 г. Отчет към 31.05.2020 […]

  Бюджет

  Празен Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Бюджет 2021 Бюджет за 2021 г. Бюджет 2020 Tрансфер по ЗВО – 2020 Бюджет 2019 Tрансфер по ЗВО – 2019 Бюджет 2018 Решение на АСПротоколМАКЕТ за месечно разпределение на бюджета на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ […]

  Финансово-счетоводен отдел

  Анка Стоянова – главен счетоводител Кабинет: 117, Корпус 1, ет. 1 Телефон: 054 830 478; 054 830 495 / вътр. 235 E-mail: a.stoyanova@shu.bg Силвия Михайлова – Радославова – счетоводител, отговорник ФСО Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2 Телефон: 054 830 495 / вътр. 273 E-mail: s.mihaylova@shu.bg Дияна Донева – финансов контрольор Кабинет: 116 б, Корпус […]

  Финансово-счетоводен отдел

  Анка Стоянова – главен счетоводител Кабинет: 117, Корпус 1, ет. 1 Телефон: 054 830 478; 054 830 495 / вътр. 235 E-mail: a.stoyanova@shu.bg Силвия Михайлова – Радославова – счетоводител, отговорник ФСО Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2 Телефон: 054 830 495 / вътр. 273 E-mail: s.mihaylova@shu.bg Дияна Донева – финансов контрольор Кабинет: 116 б, Корпус […]