Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Събития – русистика

  Международна проява „Тотальный диктант“

  19/04/2016

  Членовете на проекта се включиха в международната проява „Тотальный диктант“ и станаха организатори на провеждането му за пръв път в Шумен. ШУ като спонсор на проявата прие 51 участници: сред тях са студенти ОКС бакалавър от специалностите РФ, Приложна лингвистика и БЕРЕ, студенти- магистри от специалностите ЕОТБ и Лингвистика и превод; учители и ученици от […]

  Студентски конкурс за превод

  05/03/2016

  Студентски конкурс за превод на: публицистични текстове  художествени текстове  поетични текстове 15.05.–31.08.2016 г. Въз основа на тези конкурси ще бъде подготвен сборник на студентските преводи и есета.

  Студентски конкурс за превод

  18/05/2015

  Студентски конкурс за превод на: публицистичен текст художествена проза поезия 5.03.–15.05.2015 г. Представени са 32 превода на 19 студенти: Тамара Ивелинова Ангелова, ІІІ АЕРЕ – участник на проекта Кремена Здравкова Захариева, ІІІ РФ – участник на проекта Юлия Радова, ІІІ РФ – участник на проекта Мария Жюлиенова Иванова, І курс БЕРЕ Женя Тихомирова Тодорова, ІІІ […]

  Кръгла маса

  03/04/2015

  Кръгла маса на тема: „Проблеми на функционално-семантичното описание на езика”, посветена на 65-годишнината на проф. д-р Тотка Иванова Основните проблеми на функционално-семантичното описание на езика бяха представени от 3 докладчици: Шуменската школа по функционална лингвистика – доц. д-р Ст. Петкова-Калева; Категорията модалност през призмата на съвременното научно знание – проф. д-р Т. Иванова; Функционалната граматика […]

  Научно-практически семинар за студенти

  19/03/2015

  „Русское прикладное искусство“ (съвместно с ученици изучаващи руски език в СОУ „Сава Доброплодни“) В семинара участваха студенти от ІV курс Руска Филология и студентът по програма „Еразъм+“ от Полша Яцек Нагурка

  Кръгла маса

  20/12/2014

  Кръгла маса на тема „Проблемы и достижения современной лингвокультурологии“, посветена на 70-годишнина на проф. д-р В. Аврамова

  Кръгла маса

  20/12/2014

  Кръгла маса на тема „Проблемы и достижения современной лингвокультурологии“, посветена на 70-годишнина на проф. д-р В. Аврамова