Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Събития – русистика

  40 години русистика в Шуменския университет

  12/10/2013

  На 11 октомври тържествено бе отбелязана 40-годишнината от създаването на специалността Руска филология в Шуменския университет. В словото на ръководителя на катедрата доц.д-р Стефка Калева бяха отбелязани постиженията на катедрата през изминалите десетилетия, работата със студентите и техните успехи  след завършване на обучението си в университета. Тържествено бе открита залата на Центъра по русистика, подготвена […]

  Вечер на руското приложно изкуство

  24/04/2013

  На 23 април 2013 г. студенти от специалност Български език и руски език под ръководството на доц. д-р Елена Стоянова представиха на колегите си най-ярките елементи от руското приложно изкуство.

  Масленица

  14/03/2013

  Студенти, преподаватели и гости от шуменските училища отбелязаха Масленица. Студенти-русисти представиха уникалната руска традиция и почерпиха всички гости с традиционните блинчики.

  Научна конференция “Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени”

  05/12/2012

  През м. октомври 2012 г. Факултетът по хуманитарни науки стана домакин на работата на една от секциите на международната конференция “Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени”, която се провежда от Кубанския държавен университет (филиал в гр. Славянск-на-Кубан) – международен партньор на Шуменския университет – във връзка със 135-годишнината от началото на Руско-турската война […]

  Празник на руската история

  23/11/2012

  На 20 ноември 2012 г. Центърът по русистика и Регионалният инспекторат организираха Празник на руската история, посветен на Годината на историята в Русия. Тя е свързана с отбелязването на четири знаменателни събития в руската история: 1150 години от създаването на руската държава, 200 години от победата на Русия в Отечествената война (1812 г.), 770 години […]

  Празник на руската история

  23/11/2012

  На 20 ноември 2012 г. Центърът по русистика и Регионалният инспекторат организираха Празник на руската история, посветен на Годината на историята в Русия. Тя е свързана с отбелязването на четири знаменателни събития в руската история: 1150 години от създаването на руската държава, 200 години от победата на Русия в Отечествената война (1812 г.), 770 години […]