Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Събития – русистика

  35 години русистика в Шуменския университет

  20/12/2008

  През 2008 година в Шуменския университет бе тържествено отбелязана 35-годишнината от създаването на специалността Руска филология, с която се слага началото на изучаването на руския език и литература в него. От 1972 г. до момента в специалностите Руска филология, Приложна лингвистика (Английски език и руски език и Руски език и турски език) и Българгарски език […]

  35 години русистика в Шуменския университет

  20/12/2008

  През 2008 година в Шуменския университет бе тържествено отбелязана 35-годишнината от създаването на специалността Руска филология, с която се слага началото на изучаването на руския език и литература в него. От 1972 г. до момента в специалностите Руска филология, Приложна лингвистика (Английски език и руски език и Руски език и турски език) и Българгарски език […]