Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Център по русистика

  КРЪГЛА МАСА ЗА РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА 1877-1878 Г.

  27/02/2018

  По повод на 140-годишнината на Руско-турската война 1877-1878 г. Катедрата по руски език и Центърът по русистика организираха кръгла маса, посветена на събитията, предшестващи и съпътстващи тази война. Разказът на военния историк полк. Мишо Йорданова проследи развитието на интересите на Русия към събитията на Балканите още от времето на Екатерина II. Бяха изложени неизвестни факти […]

  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР „СТРАНИЦИ ОТ РУСКАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА В ШУМЕНСКИЯ РЕГИОН“

  12/12/2017

  На 12.12.2017 г. се проведе форумът „Страници от руската история и култура в Шуменския регион“ по архивни материали и материали от СМИ. Вечерта започна с изложение на историческите и културни факти за руската следа в Шуменския регион. В лекцията си модераторът проф. д-р Валентина Аврамова посочи основните моменти от събитията, белязали тези връзки. В богатата […]

  Научно-образовательный семинар

  15/08/2017

  Научно-образовательный семинар на тему: “Страницы русской истории и культуры в Шуменском регионе (по архивным документам и материалам СМИ)”   12 декабря 2017 г. в Шуменском университете имени Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Болгария) состоится научно-образовательный семинар на тему: „Страницы русской истории и культуры в Шуменском регионе (по архивным документам и материалам СМИ)“. Семинар проводится при […]

  Международна проява „Тотальный диктант“

  19/04/2016

  Членовете на проекта се включиха в международната проява „Тотальный диктант“ и станаха организатори на провеждането му за пръв път в Шумен. ШУ като спонсор на проявата прие 51 участници: сред тях са студенти ОКС бакалавър от специалностите РФ, Приложна лингвистика и БЕРЕ, студенти- магистри от специалностите ЕОТБ и Лингвистика и превод; учители и ученици от […]

  Студентски конкурс за превод

  05/03/2016

  Студентски конкурс за превод на: публицистични текстове  художествени текстове  поетични текстове 15.05.–31.08.2016 г. Въз основа на тези конкурси ще бъде подготвен сборник на студентските преводи и есета.

  Студентски конкурс за превод

  18/05/2015

  Студентски конкурс за превод на: публицистичен текст художествена проза поезия 5.03.–15.05.2015 г. Представени са 32 превода на 19 студенти: Тамара Ивелинова Ангелова, ІІІ АЕРЕ – участник на проекта Кремена Здравкова Захариева, ІІІ РФ – участник на проекта Юлия Радова, ІІІ РФ – участник на проекта Мария Жюлиенова Иванова, І курс БЕРЕ Женя Тихомирова Тодорова, ІІІ […]

  Кръгла маса

  03/04/2015

  Кръгла маса на тема: „Проблеми на функционално-семантичното описание на езика”, посветена на 65-годишнината на проф. д-р Тотка Иванова Основните проблеми на функционално-семантичното описание на езика бяха представени от 3 докладчици: Шуменската школа по функционална лингвистика – доц. д-р Ст. Петкова-Калева; Категорията модалност през призмата на съвременното научно знание – проф. д-р Т. Иванова; Функционалната граматика […]

  Кръгла маса

  03/04/2015

  Кръгла маса на тема: „Проблеми на функционално-семантичното описание на езика”, посветена на 65-годишнината на проф. д-р Тотка Иванова Основните проблеми на функционално-семантичното описание на езика бяха представени от 3 докладчици: Шуменската школа по функционална лингвистика – доц. д-р Ст. Петкова-Калева; Категорията модалност през призмата на съвременното научно знание – проф. д-р Т. Иванова; Функционалната граматика […]