Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Център по русистика

  80 години от рождението на В.М.Шукшин

  25/07/2009

  На 24 юли 2009 г. бе проведена научна конференция по повод рождението на писателя, режисьора и актьора В.М.Шукшин. В конференцията участва проф. дфн С.М.Козлова от Барнаулския университет (Русия).

  Отбелязване на 210-годишнината от рождението на А.С. Пушкин

  19/05/2009

  По повод 210-годишнината от рождението на А.С.Пушкин във фоайето на Шуменския университет бе открит бронзов бюст-паметник на поета. Автори на паметника са московските скулптори Г.Потоцкий и Н.Кузнецов-Муромский. В отбелязването на юбилея на А.С.Пушкин  участва делегация от предприемачи и спонсори от Русия начело с И.П.Новосьолов, помощник на депутат от Думата на Руската федерации и председател на […]

  Коледа с А.Шчелкунов – Генерален консул на РФ във Варна

  27/12/2008

  Сътрудничеството с г-н А.Шчелкунов бе ползотворно за развитието на русистиката в Шуменския университет. По повод на 35-годишнината на специалността Руска филология получихме в дар от г-н Консула 170 тома ценни книги на руски език в разнообразни области на познанието.

  35 години русистика в Шуменския университет

  20/12/2008

  През 2008 година в Шуменския университет бе тържествено отбелязана 35-годишнината от създаването на специалността Руска филология, с която се слага началото на изучаването на руския език и литература в него. От 1972 г. до момента в специалностите Руска филология, Приложна лингвистика (Английски език и руски език и Руски език и турски език) и Българгарски език […]

  35 години русистика в Шуменския университет

  20/12/2008

  През 2008 година в Шуменския университет бе тържествено отбелязана 35-годишнината от създаването на специалността Руска филология, с която се слага началото на изучаването на руския език и литература в него. От 1972 г. до момента в специалностите Руска филология, Приложна лингвистика (Английски език и руски език и Руски език и турски език) и Българгарски език […]