Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Докторанти

  Информация за докторантите

  14/09/2020

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 23.09.2020 г. с начален час 9.30 ч – 11.30 ч. Изпит по чужд език (немски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10.30 ч. в зала 307, Корпус 2 на ШУ. […]

  Конкурси за докторанти (ДВ, бр.62 / 14.07.2020 г.)

  14/07/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически […]

  Изпит за докторанти 11.07.2020 г.

  01/07/2020

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 11 юли 2020 г.  от 9.00 ч. 

  Семинар за докторантите 27.06.2020 г.

  20/06/2020

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че консултации по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведат на 27  юни 2020 г. от 9:00 до 12:00 ч.  и от 13:00 до 16:00 […]

  Изпит за докторанти 16.06.2020 г.

  10/06/2020

  Изпитът за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе онлайн на 16.06.2020 г.

  Семинар за докторантите 13.06.2020 г.

  05/06/2020

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания  Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 13 юни 2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. и на […]

  Център за обучение на докторанти

  06/05/2020

  За контакт: доц. д-р Пенка Кожухарова – директор Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1 Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121 E-mail: p.kozhuharova@shu.bg Стефка Александрова – главен специалист Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1 Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121 E-mail: st.aleksandrova@shu.bg

  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

  15/03/2020

  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ (ОБНАРОДВАНИ В ДВ, БР.15/21.02.2020)   Въз основа на заповед № РД-10-167/13.03.2020 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, във връзка с правомощията по чл. 32., ал. 1, т. 14 от ЗВО и предвид решение на Народното събрание от 13 март […]

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.)

  21/02/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2019/2020 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки […]