Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения Докторанти

  Информационна среща за докторанти

  20/02/2024

  Информационна среща за докторанти На 23 февруари 2024 г. от 15:30 ч. ще бъде проведена информационна среща за зачислените докторанти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ през м. февруари 2024 г. Срещата ще бъда проведена в онлайн формат. Заявка за участие може да бъде направена до 22 февруари 2024 г. на адрес: https://forms.gle/rpbtNgczfMGWTJpi6  

  График за докторантски изпити по чуж език

  16/02/2024

    Английски език     11 март 2024 г. от 10,00 ч. в каб. 310, Корпус 2   08 юли 2024 г. от 10,00 ч. в каб. 310, Корпус 2   Руски език      13 март 2024 г. от 10,00 ч. в каб. 202, Корпус 2   10 юли 2024 г. от 10,00 ч. […]

  Invitation for 4th International Conference on Innovative Academic Studies ICIAS 2024-FREE

  09/02/2024

  Invitation for 4th International Conference on Innovative Academic Studies ICIAS 2024-FREE   March 12-13, 2024, Konya, Turkey   4TH ICIAS 2024 provIdes  „New ÜAK“ and „Academic Incentive“ (Akademik Teşvik) conditions   4TH ICIAS 2024 offers chance to be published journals in Google Scholar Index    https://www.icias.net/ Important dates   –   Submission deadline : March 10, 2024 –   Camera-ready : March 10, 2024 […]

  Конкурс за научна статия на списание „Обучение по природни науки и върхови технологии”

  19/01/2024

  Конкурс за научна статия на списание „Обучение по природни науки и върхови технологии”   Редакционната колегия на списание „Обучение по природни науки и върхови технологии” на НИОН „Аз-буки“ обявява КОНКУРС ЗА НАУЧНА СТАТИЯ, посветен на 160 години от рождението на проф. Пенчо Райков. Темата на конкурса e „Природни науки и иновации в образованието“. В него […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  18/01/2024

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания   Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 16.02.2024 г. в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 209, с начален час 13:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 13.02.2024 г. […]

  Покана за участие в семинар на тема: Академично писане

  23/11/2023

  Центърът за докторанти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ Лектор: доц. д-р Ирина Николова Иванова Семинарът ще бъде проведен на 10 декември 2023 г. от 9:30 до 12:30 ч. в онлайн среда чрез Google Meet. Каним всички докторанти, които се интересуват от проблемите на научните изследвания и академичното писане. Заявка […]

  Покана за участие в семинар на тема: Информационни ресурси в научите изследвания

  23/11/2023

  Центърът за докторанти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ В НАУЧИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Лектор: проф. д. н. Асен Николов Кожухаров Семинарът ще бъде проведен на 09 декември 2023 г. от 9:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. в зала 209 на Педагогически факултет (Корпус 2) на Шуменски университет „Епископ Константин […]

  БНБ обявява конкурс за стипендианти за 2024 г

  22/11/2023

   Българската народна банка обявява ежегодния си Конкурс за стипендианти за 2024 година, като се отпускат: две стипендии в размер на 750 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”; една стипендия в размер на 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. […]

  ЗА СЕМИНАР ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА „Методика на социолингвистичното изследване“

  16/11/2023

  ПОКАНА   ЗА СЕМИНАР ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА   „Методика на социолингвистичното изследване“ На 1 декември 2023 г. екипът на Шуменския университет към Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина” организира семинар на тема „Методика на социолингвистичното изследване“.   Домакини на семинара са Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Центърът за докторанти на Шуменския университет […]

  Семинар на тема: АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО

  03/11/2023

    Центърът за докторанти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО Лектор: акад. проф. д.т.н. инж. Живко Стоянов Жеков Модератор: проф. д-р Събин Иванов Семинарът ще бъде проведен на 25 ноември 2023 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 15:30 ч. в зала Д4 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. […]

  Семинар на тема: АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО

  03/11/2023

    Центърът за докторанти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО Лектор: акад. проф. д.т.н. инж. Живко Стоянов Жеков Модератор: проф. д-р Събин Иванов Семинарът ще бъде проведен на 25 ноември 2023 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 15:30 ч. в зала Д4 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. […]