Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения Докторанти

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  06/06/2022

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе в електронна среда на 25 юни 2022 г. от 13:15 до 18:00 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена  на  адрес: https://forms.gle/duL7BAh81jd8PYL3A

  График за докторантски изпити по чужд език

  27/05/2022

  Изпитът по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 11. 07. 2022 г., в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 310, с начален час 9:30 ч . Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 06. 07. 2022 г. на адрес: https://forms.gle/WFwZLA93X8yKUY849 Необходимо е докторантите […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  27/05/2022

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 30. 06. 2022 г. в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 209, с начален час 10:00 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 27. 06. 2022 г. на  адрес: https://forms.gle/6p4tx3seum9n7AbdA

  Авторско и патентно право – семинар за докторанти и постдокторанти

  05/05/2022

  Центърът за докторанти на Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО Лектор: акад. проф. д.т.н. инж. Живко Стоянов Жеков Семинарът ще бъде проведен на 20 май 2022 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 15:30 ч. в аудитория 309, Корпус 1 на Шуменски […]

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  25/03/2022

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 16 април 2022 г. от 13:15 до 18:00 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена  на  адрес: https://forms.gle/VAg4xHWg4moyJMXH9

  Възможности за участие в курсове по чужд език

  18/03/2022

  Заявка за участие в езиков курс Уважаеми колеги, В рамките на деветото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД-08-54/01.02.2022) ще бъдат организирани курсове за достигане на следните езикови нива: Английски език ниво А 1, 50 часа ниво В 1, 50 часа Преподаватели: доц. Десислава Чешмеджиева-Стойчева, д-р […]

  Изпити по чужд език

  02/02/2022

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 21.03.2022 г. с начален час 9:30 ч – 11:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 17.03.2022 г. на адрес: https://forms.gle/WFwZLA93X8yKUY849 Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от […]

  Изпити по чужд език

  02/02/2022

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 21.03.2022 г. с начален час 9:30 ч – 11:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 17.03.2022 г. на адрес: https://forms.gle/WFwZLA93X8yKUY849 Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от […]