Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Съобщения Докторанти

  Информация за докторантите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  23/04/2021

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 07.07.2021 г.  Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 02.07.2021 г. на адрес: https://forms.gle/iHbbnPGn8xSwyA4EA Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. […]

  Покана за онлайн събитие във връзка с международната конференция NEST 2021: SUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYS

  02/04/2021

  Уважаеми докторанти, постдокторанти и млади учени,   Наближава дългоочакваната VIта международна конференция NEST 2021: SUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYSSUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYS, на която Стопански факултет на СУ тази година е домакин.    NEST 2021 ще събере 100 участника от цял свят, които ще представят своите изследвания в областта на преходите към устойчивост.    Онлайн излъчвани ще бъдат само презентациите на […]

  Изпити по чужд език

  29/03/2021

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 30.03.2021 г. с начален час 9:30 ч – 11.30 ч. Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Светлана Неделчева – s.nedelcheva@shu.bg. Комисията ще върне имейл […]

  Възможности за участие в курсове по чужд език

  29/03/2021

  В рамките на осмото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (РД-08-88/01.02.2021) ще бъдат организирани курсове за достигане на следните езикови нива: Английски език – ниво В 1 (50 часа); ниво А 2 (50 часа) Преподаватели: доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева, д-р Христо Боев, преп. […]

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (25 април 2021)

  29/03/2021

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе в електронна среда на 25 април 2021 г. от 9:30 до 14:30 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена до 24 април 2021 г.  на  адрес: https://forms.gle/2Yi1GXBipxASnr2x6

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (17 април 2021)

  29/03/2021

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 17 април 2021 г. от 9:30 до 14:30 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена до 16 април 2021 г.  на  адрес: https://forms.gle/zzPn6FDV746fxHkx7

  Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване в конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.12/12.02.2021)

  22/03/2021

  Въз основа на заповед № РД-10-167/19.03.2021 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, във връзка с правомощията по чл. 32., ал. 1, т. 14 от ЗВО и с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерски съвет на РБ за въвеждане на извънредна епидемилогична обстановка в страната, удължена последно с решение №72 […]

  Уебинар на тема: Изследвания и иновации в селскостопански хранителни системи (ERA Agenda 2021-2027) и възможности за университети и индустрия

  27/01/2021

  Аграрният университет – Пловдив, в сътрудничество с Международния научен съвет и Министерството на образованието и науката на България, организира виртуален семинар, който ще се проведе на 9 февруари 2021 г., от 10:00– 16:00 (EET). Целите на семинара включват: Обсъждане на биоикономиката и селскостопанските храни и фуражи и свързаните с тях научноизследователски и иновационни приоритети на […]

  Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR практиката за отворена наука

  27/01/2021

  Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува доклад, в който предоставя анализ на състоянието на FAIR практиките в различни изследователски общности и свързаните с инициативата FAIR политики в различни страни. В доклада се предлагат шест препоръки за това как FAIR може да се превърне в практика. Тези препоръки са насочени главно към организациите, които […]

  Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

  27/01/2021

  Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на наноматериалите, микронанопластиките, нанолекарства, усъвършенстваните материали и техните взаимодействия с биологичните системи, както и върху откриването, идентифицирането и характеризирането на наноматериали в храните и потребителските продукти. Достъпът до изследователската инфраструктура се предоставя въз основа на единици за […]

  Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

  27/01/2021

  Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на наноматериалите, микронанопластиките, нанолекарства, усъвършенстваните материали и техните взаимодействия с биологичните системи, както и върху откриването, идентифицирането и характеризирането на наноматериали в храните и потребителските продукти. Достъпът до изследователската инфраструктура се предоставя въз основа на единици за […]