Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Съобщения Докторанти

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  04/06/2021

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 28. 06. 2021 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 24. 06. 2021 г. на  адрес: https://forms.gle/VP1scm8KUZqtB8KP8

  Публична лекция на проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

  17/05/2021

  На 17 май (понеделник) от 17:00 часа ще се проведе публична онлайн лекция на тема: „Как да пишем научна статия?“ с проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева – преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски” Линк към онлайн платформата: https://us05web.zoom.us/j/3305643762… Meeting ID: 330 564 3762 Passcode: skp17IM

  Информация за докторантите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  23/04/2021

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 07.07.2021 г.  Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 02.07.2021 г. на адрес: https://forms.gle/iHbbnPGn8xSwyA4EA Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. […]

  Покана за онлайн събитие във връзка с международната конференция NEST 2021: SUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYS

  02/04/2021

  Уважаеми докторанти, постдокторанти и млади учени,   Наближава дългоочакваната VIта международна конференция NEST 2021: SUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYSSUSTAINABILITY TRANSITION PATHWAYS, на която Стопански факултет на СУ тази година е домакин.    NEST 2021 ще събере 100 участника от цял свят, които ще представят своите изследвания в областта на преходите към устойчивост.    Онлайн излъчвани ще бъдат само презентациите на […]

  Изпити по чужд език

  29/03/2021

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 30.03.2021 г. с начален час 9:30 ч – 11.30 ч. Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Светлана Неделчева – s.nedelcheva@shu.bg. Комисията ще върне имейл […]

  Възможности за участие в курсове по чужд език

  29/03/2021

  В рамките на осмото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (РД-08-88/01.02.2021) ще бъдат организирани курсове за достигане на следните езикови нива: Английски език – ниво В 1 (50 часа); ниво А 2 (50 часа) Преподаватели: доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева, д-р Христо Боев, преп. […]

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (25 април 2021)

  29/03/2021

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе в електронна среда на 25 април 2021 г. от 9:30 до 14:30 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена до 24 април 2021 г.  на  адрес: https://forms.gle/2Yi1GXBipxASnr2x6

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (17 април 2021)

  29/03/2021

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 17 април 2021 г. от 9:30 до 14:30 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена до 16 април 2021 г.  на  адрес: https://forms.gle/zzPn6FDV746fxHkx7

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (17 април 2021)

  29/03/2021

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 17 април 2021 г. от 9:30 до 14:30 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена до 16 април 2021 г.  на  адрес: https://forms.gle/zzPn6FDV746fxHkx7