Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения Докторанти

  Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024

  30/09/2022

  Възможностите за кандидатите от България са в четири категории: Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството; Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария; Докторантура в швейцарски университет […]

  График за докторантски изпити по чужд език

  05/08/2022

  Изпитът по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 26. 09. 2022 г., в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 310, с начален час 10:00 ч . Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 20. 09. 2022 г. на адрес: https://forms.gle/LzpuQHNnUCAYzZUJA Необходимо е докторантите […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

  05/08/2022

  Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за: Осигуряване […]

  Информация за докторантите

  28/07/2022

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 26.09.2022 г. от 10,00 ч. в зала 310, Корпус 2 на ШУ. Изпит по чужд език (немски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 26.09.2022 г. от 09,30 ч. в зала 307, Корпус 2 на […]

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  06/06/2022

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе в електронна среда на 25 юни 2022 г. от 13:15 до 18:00 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена  на  адрес: https://forms.gle/duL7BAh81jd8PYL3A

  График за докторантски изпити по чужд език

  27/05/2022

  Изпитът по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 11. 07. 2022 г., в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 310, с начален час 9:30 ч . Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 06. 07. 2022 г. на адрес: https://forms.gle/WFwZLA93X8yKUY849 Необходимо е докторантите […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  27/05/2022

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 30. 06. 2022 г. в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 209, с начален час 10:00 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 27. 06. 2022 г. на  адрес: https://forms.gle/6p4tx3seum9n7AbdA

  Авторско и патентно право – семинар за докторанти и постдокторанти

  05/05/2022

  Центърът за докторанти на Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО Лектор: акад. проф. д.т.н. инж. Живко Стоянов Жеков Семинарът ще бъде проведен на 20 май 2022 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 15:30 ч. в аудитория 309, Корпус 1 на Шуменски […]