Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Съобщения Докторанти

  Уебинар на тема: Изследвания и иновации в селскостопански хранителни системи (ERA Agenda 2021-2027) и възможности за университети и индустрия

  27/01/2021

  Аграрният университет – Пловдив, в сътрудничество с Международния научен съвет и Министерството на образованието и науката на България, организира виртуален семинар, който ще се проведе на 9 февруари 2021 г., от 10:00– 16:00 (EET). Целите на семинара включват: Обсъждане на биоикономиката и селскостопанските храни и фуражи и свързаните с тях научноизследователски и иновационни приоритети на […]

  Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR практиката за отворена наука

  27/01/2021

  Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува доклад, в който предоставя анализ на състоянието на FAIR практиките в различни изследователски общности и свързаните с инициативата FAIR политики в различни страни. В доклада се предлагат шест препоръки за това как FAIR може да се превърне в практика. Тези препоръки са насочени главно към организациите, които […]

  Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

  27/01/2021

  Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на наноматериалите, микронанопластиките, нанолекарства, усъвършенстваните материали и техните взаимодействия с биологичните системи, както и върху откриването, идентифицирането и характеризирането на наноматериали в храните и потребителските продукти. Достъпът до изследователската инфраструктура се предоставя въз основа на единици за […]

  Нов регламент на Национални научни награди „Питагор“

  27/01/2021

  За да отличи постиженията на българските учени и научни колективи с изключителен принос към българската наука, министърът на образованието и науката ежегодно връчва национална научна награда „Питагор“. През годините от учредяването на наградите „Питагор“ до сега, регламентът на конкурса беше променян, за да бъдат включени нови категории и за да се допълнят критериите за оценка. […]

  Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

  27/01/2021

  Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България. Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания. Този план следва да се популяризира и изпълнява […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  27/01/2021

  Изпит по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 25. 02. 2021 г. от 9:30 ч.  Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 23. 02. 2021 г.  на адрес: https://forms.gle/1b2yUVmXeaAJbNh6A

  Двугодишни стипендии за отлични изследователи по програма PASIFIC

  27/01/2021

  Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по схемата MSCA COFUND на „Мария Склодовска-Кюри“от Рамковата програма „Хоризонт 2020“ на ЕС за научни изследвания и иновации. Програмата PASIFIC предлага 2-годишни стипендии за отлични изследователи, без значение от националността и научната дисциплина на кандидата. Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 […]

  Великобритания с нова международна образователна програма за обмен “Тюринг”

  27/01/2021

  След BREXIT, Великобритания ще се присъедини към няколко научни програми през програмния период 2021-27 г. – “Хоризонт Европа”, “Евратом” (в това число ITER) и “Коперник”. За текущите бенефициенти по линия на “Хоризонт 2020” във Великобритания, редът и условията ще останат същите, както са договорени съгласно Споразумението за оттегляне. Великобритания няма да участва в следващата образователната програма […]

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  03/11/2020

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинари по дисциплината с лектори проф. д-р Надка Николова и доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведат в електронна среда на 21 ноември 2020 г. от 9:30 до 14:30 ч. и на 28 ноември 2020 г. от 13:30 до 18:30 ч.  Заявка за участие […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  03/11/2020

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 12. 11. 2020 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 11 ноември 2020 г.  на  адрес: https://forms.gle/m4pFdQfdFj1WyWQt9

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  03/11/2020

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 12. 11. 2020 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 11 ноември 2020 г.  на  адрес: https://forms.gle/m4pFdQfdFj1WyWQt9