Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Съобщения Докторанти

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  03/11/2020

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинари по дисциплината с лектори проф. д-р Надка Николова и доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведат в електронна среда на 21 ноември 2020 г. от 9:30 до 14:30 ч. и на 28 ноември 2020 г. от 13:30 до 18:30 ч.  Заявка за участие […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  03/11/2020

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 12. 11. 2020 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 11 ноември 2020 г.  на  адрес: https://forms.gle/m4pFdQfdFj1WyWQt9

  Изпити по английски и руски език

  29/10/2020

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 02.12.2020 г. с начален час 9.30 ч – 11.30 ч. Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Светлана Неделчева – s.nedelcheva@shu.bg. Комисията […]

  Информация за докторантите

  14/09/2020

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 23.09.2020 г. с начален час 9.30 ч – 11.30 ч. Изпит по чужд език (немски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10.30 ч. в зала 307, Корпус 2 на ШУ. […]

  Изпит за докторанти 11.07.2020 г.

  01/07/2020

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 11 юли 2020 г.  от 9.00 ч. 

  Семинар за докторантите 27.06.2020 г.

  20/06/2020

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че консултации по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведат на 27  юни 2020 г. от 9:00 до 12:00 ч.  и от 13:00 до 16:00 […]

  Изпит за докторанти 16.06.2020 г.

  10/06/2020

  Изпитът за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе онлайн на 16.06.2020 г.

  Семинар за докторантите 13.06.2020 г.

  05/06/2020

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания  Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 13 юни 2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. и на […]

  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

  15/03/2020

  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ (ОБНАРОДВАНИ В ДВ, БР.15/21.02.2020)   Въз основа на заповед № РД-10-167/13.03.2020 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, във връзка с правомощията по чл. 32., ал. 1, т. 14 от ЗВО и предвид решение на Народното събрание от 13 март […]