Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения Докторанти

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  06/01/2022

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 28. 01. 2022 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 26. 01. 2022 г. на  адрес: https://forms.gle/bDQ6WWdBvBwAViQA7

  Покана за участие в “Есенни докторантски четения”

  19/10/2021

  Докторантският съвет на Исторически факултет на Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“ отправя покана за участие в “Есенни докторантски четения” към докторантите, посветили се на историята, етнологията, археологията и др. хуманитарни науки. Събитието ще се проведе в периода: 22 – 26 ноември 2021 г. Могат да участват докторанти от посочените научни направления, с доклад до 15 мин. по теми, свързани с разработваната от […]

  Обучение на учени, докторанти и студенти във връзка с ползването на новия Web of Science

  15/10/2021

  С началото на учебната година ви представяме възможността да бъде осигурено обучение на учени, докторанти и студенти във връзка с ползването на новия Web of Science. Zoom обучителните сесии, които ще бъдат безплатни, са на 21-ви и 27-ми октомври от 10:30 до 11:30 ч. и от 14:30 до 15:30 ч., като поканите са както следва: […]

  Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  08/10/2021

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе в електронна среда на 16 октомври 2021 г. от 13:15 до 18:00 ч. Заявка за участие в семинара може да бъде направена  на  адрес: https://forms.gle/eg1C5Pcm8LSbqooN8

  Изпити по чужд език за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  08/10/2021

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 07.12.2021 г. с начален час 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 05.12.2021 г. на адрес: https://forms.gle/FgJBdbC1DSGVu7rr6 Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на […]

  Покана за обучения по проект “Да направим обиколка на Черно море” – LetsCYCLE – BSB-998

  08/09/2021

  В рамките на проект „Да направим обиколка на Черно море”/Let‘s Cycle At The Black Sea – LetsCYCLE, BSB-998, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020)/Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme (2014 – 2020), в който Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ е партньор, са планирани тематични обучения. Може да заявите участието […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  04/06/2021

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 28. 06. 2021 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 24. 06. 2021 г. на  адрес: https://forms.gle/VP1scm8KUZqtB8KP8

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  04/06/2021

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 28. 06. 2021 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 24. 06. 2021 г. на  адрес: https://forms.gle/VP1scm8KUZqtB8KP8