Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения Докторанти

  SCOPUS септемврийски брой

  18/08/2023

  Скъпи колеги,   Имаме удоволствието да ви поканим да публикувате статии в E3S Web of Conferences   Индексирано от SCOPUS и изпратено за индексиране на Web of Science (CPCI)   Основното ни предимство е бързината! Ние публикуваме сборници всеки месец, независимо от броя на изпратените материали.   Предстоящо производство: септември 2023 г.!   Нашият юнски брой вече е издаден Том […]

  Информационна среща за докторанти

  11/07/2023

  Информационна среща за докторанти На 14 юли 2023 г. от 15:30 ч. ще бъде проведена информационна среща за зачислените докторанти в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ през м. юли 2023 г. Срещата ще бъда проведена в онлайн формат. Заявка за участие може да бъде направена до 12:00 ч. на 14.07.2023 г. на адрес: https://forms.gle/La2iEs7tH3mTuZdJ7  

  Покана за семинар и уъркшоп

  05/06/2023

  На 21 юни 2023 г. екипът на Шуменския университет към Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина” организира семинар и уъркшоп по българска диалектология. Домакини на тези събития са Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Центърът за докторанти на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Програмите на двата форума са публикувани на подстраницата на […]

  Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  26/05/2023

  Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 17.06.2023 г. в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 209, с начален час 10:00 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 12.06.2023 г. на адрес: https://forms.gle/VjAENUDw7fykZcGS6

  График за докторантски изпити по чужд език

  26/05/2023

  Изпитът по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 10.07.2023 г., в Корпус 2 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, каб. 310, с начален час 09:30 ч . Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 05.07.2023 г. на адрес: https://forms.gle/XgVyZgcUiMqa9KJk7 Необходимо е докторантите да предоставят предварително избрания […]

  „Развитие на българистиката в чужбина” – семинар и уъркшоп по българска диалектология

  02/05/2023

  ПОКАНА На 21 юни 2023 г. екипът на Шуменския университет към Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина” организира семинар  и уъркшоп по българска диалектология. Домакини на тези събития са Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Центърът за докторанти на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Имаме удоволствието да се обърнем с покана към […]

  Oбщоуниверситетски проект за повишаване на компютърната компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ

  03/04/2023

  Oбщоуниверситетски проект за повишаване на компютърната компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ    В рамките на общоуниверситетски проект за повишаване на компютърната компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД-08-52/24.01.2023) ще бъдат организирани курсове с продължителност от 50 часа в групи от по 7 души. Времетраенето на курсовете е 2-4 седмици в периода 29.05.-30.06. 2023 (50 часа […]

  Университетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност

  29/03/2023

     В рамките на десетото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД-08-130/ 23.02.2023) ще бъдат организирани езикови курсове за достигане на следните езикови нива: Английски език – ниво А 1.2 – 50 уч. ч.                         […]

  Лятно училище “Социални аспекти на мултикултурализма” в Лодзки университет, гр. Лодз, Полша

  24/03/2023

    ПОКАНА за участие в Лятно училище “Социални аспекти на мултикултурализма” в Лодзки университет, гр. Лодз, Полша Лятното училище “Социални аспекти на мултикултурализма” е насочено към докторанти и студенти, интересуващи се от различни аспекти на мултикултурализма, които искат да придобият теоретични знания и практически умения, свързани със социалните науки. Лятното училище ще се проведе от […]

  Докторантски семинар на тема: “Статистически методи в научните изследвания”

  23/03/2023

    Центърът за докторанти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ   Лектор: проф. д-р Павлина Йорданова Семинарът ще бъде проведен в онлайн формат на 09.04.2023 г. от 10:15 до 18:00 ч. и на 23.04.2023 г. от 10:15 до 18:00 ч. Заявка за […]

  Докторантски семинар на тема: “Статистически методи в научните изследвания”

  23/03/2023

    Центърът за докторанти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ отправя покана за участие в семинар на тема: СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ   Лектор: проф. д-р Павлина Йорданова Семинарът ще бъде проведен в онлайн формат на 09.04.2023 г. от 10:15 до 18:00 ч. и на 23.04.2023 г. от 10:15 до 18:00 ч. Заявка за […]