Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Факултети

  017019 / 26-27.09.2020 г., тема: “Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата”

  18/09/2020

  017019 / 26-27.09.2020 г., тема: “Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата”                      Курсът е предназначен е за обучение на учителите от  начален етап. Квалификационен курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” Курсът е предназначен е за обучение на […]

  Откриване на учебната 2020/2021 г. в Колеж-Добрич

  09/09/2020

  На 14 септември 2020 г. от 10 часа в двора на Колеж Добрич при ШУ ”Епископ К. Преславски” ще се открие новата академична година. На тържествената церемония ще присъстват само първокурсниците, които по традиция полагат клетва – свидетелство за принадлежността им към академичната общност. Поздрав към тях ще отправи директорът на Колежа проф. д.м.н. Николай […]

  ХХVI-ти ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ

  21/08/2020

   ХХVI-тите ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ ще се проведат на 2 септември 2020 г., от 10.00 часа, в зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет. Научна програма.

  Конференции

  24/07/2020

  Празен География, регионално развитие и туризъм Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 27-29 ноември 2020 Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 23-24 ноември 2018   География, регионално развитие и образование Научна конференция с международно […]

  Докторски програми

  17/07/2020

  Катедра “Управление на системите за сигурност” Докторска програма “Корпоративна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Организационна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Административна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика   Катедра “Комуникационна и компютърна техника” Докторска […]