Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Факултети

  Млади учени и постдокторанти – 2

  ЕТАП 1 – КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. Празен Млади учени ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПРАВИЛА НА ПФ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Постдокторанти ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 2 – […]

  Млади учени и постдокторанти

  ЕТАП 1 – КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. Празен Млади учени ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПРАВИЛА НА ДИКПО ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Постдокторанти ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 2 – […]

  Млади учени и постдокторанти – 2

  Празен Етап 1 – Кандидатстване през 2022 г. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ НА ШУ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ КЪМ ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ КОМИСИЯ ЗА КОНКУРСА ВЪВ ФМИ ПРАВИЛА НА ФМИ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ (КАРТА […]

  Млади учени и постдокторанти

  Празен Етап 1 – Кандидатстване през 2022 г. ОБЯВА ПРАВИЛА НА ФТН ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 2 – ПЛАН-СМЕТКА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Млади учени и постдокторанти – 2

  Празен Етап 1 – Кандидатстване през 2022 г. ОБЯВА ПРАВИЛА НА ФПН ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЛАД УЧЕН/ПОСТДОКТОРАНТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 2 – ПЛАН-СМЕТКА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ […]

  Съобщение за предстоящите през септември държавни изпити

  29/08/2022

  Уважаеми колеги, държавните изпити от есенната държавна изпитна сесия ще протекат присъствено по график. Начален час на писмените държавни изпити и защитите на дипломни работи: 09:00 ч. Влизане в съответните зали: до 08:30 ч. Залите за държавните изпити по специалности ще бъдат изнесени на таблата в Педагогически факултет. С уважение: доц. д-р Р. Михайлова /декан […]

  XXVIII-те „Епископ-Константинови четения” – 16 септември 2022 г.

  02/06/2022

  Уважаеми колеги, Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ-Константинови четения”. Конференцията ще се проведе на 16 септември 2022 г. в Корпус 1 на Шуменския университет. Заявките се приемат само в електронен вид до 30 юли 2022 г., а текстовете на докладите […]

  График за подаване на заявления за държавни изпити

  19/05/2022

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ График за депозиране на заявления за явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа в Студентска канцелария 2 / Корпус 2:  Специалности ОКС Дата Социални дейности Бакалавър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Регулиране и контрол в системата на социалните дейности Магистър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Социално прогнозиране Магистър 01.06 […]

  График за подаване на заявления за държавни изпити

  19/05/2022

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ График за депозиране на заявления за явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа в Студентска канцелария 2 / Корпус 2:  Специалности ОКС Дата Социални дейности Бакалавър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Регулиране и контрол в системата на социалните дейности Магистър 01.06 – 03.06.2022 г.; 06.06.2022 г. Социално прогнозиране Магистър 01.06 […]