Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Факултети

  Цели и тематика

  21/11/2020

  Любословие е годишно международно списание по хуманитаристика с двойно анонимно рецензиране. Основната му цел е да представя сериозни научни изследвания в различни области на класическата и модерната литература и лингвистика; историята, етнологията и етнографията, социологията и политическата антропология; визуалните изкуства, медиите и обществените комуникации. Документалната рубрика във всеки брой включва мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани […]

  Contact

  19/11/2020

  Editorial Office Editor-in-Chief Christomir Christov ch.christov@shu.bg 1984 – MS, Moscow Institute of Steel and Alloys, Russia 1993 – Ph.D., Institute of General and Inorganic Chemistry – Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 2019 – D.Sc., Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria   Professor of Theoretical Chemistry at Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Konstantin Preslavsky […]

  Issues

  16/11/2020

  Празен 2020 Vol 1 Vol 2 2019 Vol 1 Vol 2 2018 Vol 1 Vol 2   Cover 2017   Acta Scientifica Naturalis VOLUME 4/2017 Dobromir D. Enchev, Editor ISSN 2367-5144   Download 2016 Acta Scientifica Naturalis VOLUME 3/2016 Dobromir D. Enchev, Editor Until 2014 ISSN 1311-834X From 2014 ISSN 2367-5144   Download   2015 […]

  Математика, маг, програма Моделиране на големи данни, гр. Варна

  12/11/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324310 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Икономика, маг. програма Бизнес анализ с големи данни, гр. Варна

  12/11/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324210 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Математика, маг. програма Моделиране на големи данни, гр. Варна

  12/11/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324300 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Икономика, маг. програма Бизнес анализ с големи данни, гр. Варна

  12/11/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324200 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Допълнителни стипендии за докторантите

  22/10/2020

  Обява за допълнителни стипендии за редовни докторанти към ФХН Правила и критерии на ФХН на ШУ за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите

  Допълнителни стипендии за докторантите

  22/10/2020

  Обява за допълнителни стипендии за редовни докторанти към ФХН Правила и критерии на ФХН на ШУ за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите