Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Факултети

  Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране, гр. Шумен

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен Семестър: Летен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20429710 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година […]

  Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране, гр. Шумен

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен Семестър: Летен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20429700 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година […]

  Abstracting and Indexing

  Title: Acta Scientifica Naturalis ISSN: 2367-5144 E-ISSN: 2603-347X Publisher: Walter de Gruyter The above mentioned title has been suggested for inclusion in Scopus, Elsevier’s bibliographic database containing abstracts and cited references of over 21,000 scientific titles from more than 5,000 publishers. Title suggestions are reviewed by the independent and international Scopus Content Selection & Advisory […]

  Цели и тематика

  Любословие е годишно международно списание по хуманитаристика с двойно анонимно рецензиране. Основната му цел е да представя сериозни научни изследвания в различни области на класическата и модерната литература и лингвистика; историята, етнологията и етнографията, социологията и политическата антропология; визуалните изкуства, медиите и обществените комуникации. Документалната рубрика във всеки брой включва мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани […]

  Цели и тематика

  Любословие е годишно международно списание по хуманитаристика с двойно анонимно рецензиране. Основната му цел е да представя сериозни научни изследвания в различни области на класическата и модерната литература и лингвистика; историята, етнологията и етнографията, социологията и политическата антропология; визуалните изкуства, медиите и обществените комуникации. Документалната рубрика във всеки брой включва мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани […]