Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Колеж – Добрич

  Откриване на учебната 2020/2021 г. в Колеж-Добрич

  09/09/2020

  На 14 септември 2020 г. от 10 часа в двора на Колеж Добрич при ШУ ”Епископ К. Преславски” ще се открие новата академична година. На тържествената церемония ще присъстват само първокурсниците, които по традиция полагат клетва – свидетелство за принадлежността им към академичната общност. Поздрав към тях ще отправи директорът на Колежа проф. д.м.н. Николай […]

  Млади учени

  02/03/2020

  Предходен етап I (2019) Правила и критерии на ШУ за разпределение на средствата Разпределение на средствата по програма „Млади учени и постдокторанти“ към основните структурни звена на Шуменския университет Обява етап II Правила за кандидатстване Класиране по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ към Колеж Добрич Етап II На проведено заседание на Комисията за […]

  Конкурс по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти”

  11/02/2019

  Колеж-Добрич при ШУ „Епископ К. Преславски” обявява конкурс по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти”   Във връзка с изпълнението на Програмата, Колеж-Добрич ще финансира 1 млад учен или 1 постдокторант Правила за участие: pravila_kandidatstvane.doc Документи за кандидатстване: Автобиография Диплома за получена докторска степен Сертификат за владеене на чужд език Мотивационно писмо, включващо и […]

  AMEFSS19

  07/01/2019

  The International Conference “ Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2019) ” to be held on the June 28 to July 2, 2019 in Sozopol, Bulgaria. The main organizers are Sofia University “St. Kl. Ohridski” ( Faculty of Economics and Business Administration), Academy of Romanian Scientists , Plovdiv University “Paisii Hilendarski” (Faculty […]

  Церемония за промоция на абсолвенти 2018

  28/11/2018

  Шуменският университет „ Епископ Константин Преславски“ Колеж- Добрич се подготвя за празнично събитие. На 1-ви декември от 10 часа в зала № 106 на Колежа ще бъдат връчени дипломите на бъдещите информатици, педагози и специалисти в областта на растителна защита. Диплом ще получат, завършилите висше образование с образователно- квалификационна степен професионален бакалавър, както и завършили […]

  Издания

  28/11/2018

  Научни трудове том XI – Колеж – Добрич  (2019) Научни трудове том X – Колеж – Добрич  (2018) Научни трудове том IX – Колеж – Добрич (2016) Научни трудове том VIII – Колеж – Добрич (2015) Научни трудове том VII – Колеж – Добрич (2014) Научни трудове том VI  – Колеж – Добрич (2013) Научни трудове том V […]

  Директорско ръководство

  27/11/2018

  Празен Директор Проф. д.м.н. Николай Иванов Янков Кабинет: Корпус А, стая 203 Телефон: 058 603209 Email:  n.yankov@shu.bg Приемно време: понеделник 13:00 – 15:00 ч. Заместник-директор по кандидатстудентска дейност и образователни политики гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова Кабинет: Корпус А, стая 213 Email: k.koycheva@shu.bg Приемно време: Понеделник 13.30-15.30 ч.

  Директорско ръководство

  27/11/2018

  Празен Директор Проф. д.м.н. Николай Иванов Янков Кабинет: Корпус А, стая 203 Телефон: 058 603209 Email:  n.yankov@shu.bg Приемно време: понеделник 13:00 – 15:00 ч. Заместник-директор по кандидатстудентска дейност и образователни политики гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова Кабинет: Корпус А, стая 213 Email: k.koycheva@shu.bg Приемно време: Понеделник 13.30-15.30 ч.