Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ФМИ

  Математика, маг, програма Моделиране на големи данни, гр. Варна

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324310 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Икономика, маг. програма Бизнес анализ с големи данни, гр. Варна

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324210 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Математика, маг. програма Моделиране на големи данни, гр. Варна

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324300 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Икономика, маг. програма Бизнес анализ с големи данни, гр. Варна

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20324200 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) Квалификационна характеристика:

  Заповед относно провеждането на учебните занятия – ОКС “Магистър”

  03/10/2020

  В изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-10-622 от 01.10.2020 г. на Ректора на Шуменския университет за начина на провеждане на учебните занятия от зимния семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите в ОКС „магистър“ в редовна и задочна форма на обучение във всички професионални направления на Факултета по математика и информатика, Определям: Занятията […]

  Информационни технологии в икономиката

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен Семестър: Летен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20301300 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година […]