Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ФМИ

  КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

  25/01/2019

  Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 25.01.2019 г., свързано с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  обявява конкурс за избор […]

  Деканско ръководство – фми

  26/11/2018

  Празен Съдържание на акордеона Декан проф. д-р Вежди Хасанов Кабинет: Корпус 3, кабинет 201 Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 360 Факс:+054 860 207 E-mail: v.hasanov@shu.bg Приемно време: понеделник от 14 до 16 ч. и сряда от 10 до 12 ч. Зам.-декан по НИД, международно сътрудничество и акредитация доц. д-р Радостина Енчева Кабинет: Корпус 3, кабинет 211 Телефон: +359 54 […]

  Факултет по математика и информатика

  10/10/2012

  САЙТ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Мисията и целта на Факултета по математика и информатика отговарят на изискванията и ценностите на висшето образование, насочени са към задоволяването на реалните потребности на Североизточна България и цялата страна и са свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните реалности математици, информатици, икономисти и учители […]

  Факултет по математика и информатика

  10/10/2012

  САЙТ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Мисията и целта на Факултета по математика и информатика отговарят на изискванията и ценностите на висшето образование, насочени са към задоволяването на реалните потребности на Североизточна България и цялата страна и са свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните реалности математици, информатици, икономисти и учители […]