Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ФТН

  Докторски програми

  17/07/2020

  Катедра “Управление на системите за сигурност” Докторска програма “Корпоративна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Организационна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Административна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика   Катедра “Комуникационна и компютърна техника” Докторска […]

  Конкурс за млади учени и постдокторанти

  25/01/2019

  Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 25.01.2019 г., свързано с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“, Факултетът по технически науки (ФТН) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за избор на […]

  Партньори

  28/11/2018

  Факултетът по технически науки е установил и развива делови отношения със следните организации: Military University of Technology, гр. Варшава, Полша Military Technical Academy, гр. Букурещ, Румъния, Асоциация по Бионика, Протезиране и Ортезиране, гр. Рига, Латвия, Технически Университет, гр. София, България, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Факултет по Електротехника, Електроника и Автоматика, гр. Русе, България, Технически Университет, […]

  Деканско ръководство

  28/11/2018

  Празен Декан проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 412 Телефон: 054 830 345; 054 830 495; вътр. 220 E-mail: h.a.hristov@shu.bg Приемно време: Понеделник: 13:00 – 15:00 ч. Зам.-декан по учебната дейност и акредитацията доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфов Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 410 Телефон: 830 345; 830 495; […]

  Факултет по Технически науки

  17/09/2018

  През 2004 г. Академическият съвет на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” взе решение за разкриване на Факултет по технически науки (ФТН). След положителни оценки на акредитационните процедури Факултетът по технически науки е създаден с Постановление № 37/27.02.2006. г. на Министерския съвет на Република България. Създаването и дейността на ФТН е в съответствие с мисията на […]

  Конгрес на IEEE за студенти и млади професионалисти от Регион 8 – Порто, Португалия

  04/08/2018

  От 25-ти до 29-ти юли се проведе Конгресът IEEE R8 Student and Young Professional Congress (SYP Congress) в който взеха участие – преподавател и докторант Румяна Василева от катедра “Управление на системите за сигурност” от ФТН и Христина Косева, студентка, IV курс, специалност „Системи за сигурност“ отново от ФТН. Конгресът IEEE R8 Student and Young […]

  Конгрес на IEEE за студенти и млади професионалисти от Регион 8 – Порто, Португалия

  04/08/2018

  От 25-ти до 29-ти юли се проведе Конгресът IEEE R8 Student and Young Professional Congress (SYP Congress) в който взеха участие – преподавател и докторант Румяна Василева от катедра “Управление на системите за сигурност” от ФТН и Христина Косева, студентка, IV курс, специалност „Системи за сигурност“ отново от ФТН. Конгресът IEEE R8 Student and Young […]