Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ФТН

  Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен   1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20722310 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) 20722311 […]

  Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен   1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20722300 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) 20722301 […]

  Докторски програми

  Катедра “Управление на системите за сигурност” Докторска програма “Корпоративна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Организационна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Административна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика   Катедра “Комуникационна и компютърна техника” Докторска […]

  Докторски програми

  Катедра “Управление на системите за сигурност” Докторска програма “Корпоративна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Организационна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика Докторска програма “Административна сигурност” Учебен план 2017 г. Учебен план 2020 г. Квалификационна характеристика   Катедра “Комуникационна и компютърна техника” Докторска […]