Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ФТН

    Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи

    Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен   1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20722310 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) 20722311 […]

    Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи

    Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен   1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20722310 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) 20722311 […]