Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • ПФ

  Съобщение за предстоящите през есента държавни изпити

  28/08/2023

  Уважаеми колеги, държавните изпити от есенната държавна изпитна сесия ще протекат присъствено по график.   Начален час на писмените държавни изпити и защитите на дипломни работи: 09:00 ч. Влизане в съответните зали: до 08:30 ч.   Залите за държавните изпити по специалности ще бъдат изнесени на таблата в Педагогически факултет. С уважение: доц. д-р Р. […]

  Млади учени и постдокторанти – 2

  ЕТАП 1 – КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. Празен Млади учени ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПРАВИЛА НА ПФ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ КЛАСИРАНЕ Постдокторанти ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ФОРМУЛЯР 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ФОРМУЛЯР 2 […]

  Съобщение за предстоящите през септември държавни изпити

  29/08/2022

  Уважаеми колеги, държавните изпити от есенната държавна изпитна сесия ще протекат присъствено по график. Начален час на писмените държавни изпити и защитите на дипломни работи: 09:00 ч. Влизане в съответните зали: до 08:30 ч. Залите за държавните изпити по специалности ще бъдат изнесени на таблата в Педагогически факултет. С уважение: доц. д-р Р. Михайлова /декан […]

  Съобщение за предстоящите през септември държавни изпити

  29/08/2022

  Уважаеми колеги, държавните изпити от есенната държавна изпитна сесия ще протекат присъствено по график. Начален час на писмените държавни изпити и защитите на дипломни работи: 09:00 ч. Влизане в съответните зали: до 08:30 ч. Залите за държавните изпити по специалности ще бъдат изнесени на таблата в Педагогически факултет. С уважение: доц. д-р Р. Михайлова /декан […]