Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ПФ

  Заповед относно провеждането на учебните занятия – ОКС “Магистър” първи курс

  02/10/2020

  Обновено на 16/10/2020 г. Уважаеми колеги, Предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната и в областта, считано от 17.10.2020 г. обучението на студентите от първи курс – ОКС „Магистър“ (след висше образование), обучаващи се в магистърските програми – гр. Шумен, администрирани от Педагогическия факултет ще се провежда в електронна форма за неопределен срок от време чрез […]

  Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  02/10/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20430210 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (4 семестъра) Квалификационна характеристика Конспект за държавен изпит

  Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  02/10/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20430200 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (4 семестъра)

  Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  02/10/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20430110 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) 20430111 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (3 семестъра) […]

  Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  02/10/2020

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20430100 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра) 20430101 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (3 семестъра) […]

  Млади учени

  02/03/2020

  Покана Правила на Педагогическия факултет за провеждане на конкурс по Национална програма “Млади учени и постдокторанти” Заявление за кандидатстване Проектно предложение за кандидатстване Състав на Комисия за подбор  и оценка – ПФ Класиране

  Световен ден на земята

  18/04/2019

  Уважаеми колеги, Във връзка със Световния ден на земята ПФ организира инициатива за почистване района на факултета. Каним всички преподаватели, студенти и служители да се включат в инициативата на 22.04.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. Деканско ръководство

  Световен ден на земята

  18/04/2019

  Уважаеми колеги, Във връзка със Световния ден на земята ПФ организира инициатива за почистване района на факултета. Каним всички преподаватели, студенти и служители да се включат в инициативата на 22.04.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. Деканско ръководство