Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ПФ

  Млади учени

  02/03/2020

  Покана Правила на Педагогическия факултет за провеждане на конкурс по Национална програма “Млади учени и постдокторанти” Заявление за кандидатстване Проектно предложение за кандидатстване Състав на Комисия за подбор  и оценка – ПФ Класиране

  Световен ден на земята

  18/04/2019

  Уважаеми колеги, Във връзка със Световния ден на земята ПФ организира инициатива за почистване района на факултета. Каним всички преподаватели, студенти и служители да се включат в инициативата на 22.04.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. Деканско ръководство

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (2016)

  28/02/2019

  СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ (03.05.2016 – 11.05.2016) ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Педагогически факултет Шумен, 2016 | Издателство “Фабер”, 2016 | ISBN: 978-619-00-0477-6 Благомир Папазов – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНАТА „МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ […]

  Сборник научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (2017)

  28/02/2019

  СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 – 7.05.2017) Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Педагогически факултет Шумен, 2017 “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721 www.SocioBrains.com – международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 Благомир К. Папазов – ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ И […]

  КОНКУРС за подбор на млади учени по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“

  25/02/2019

  КОНКУРС за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Педагогически факултет към ШУ утвърдено с решение на АС № РД-05-05/25.01.2019г. Срок за подаване на документите: от 25 февруари до 15 март 2019 г.    1. Изисквания към участниците: На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за […]

  Издания

  27/11/2018

  Празен Годишници на ШУ „Епископ К. Преславски”, Педагогически факултет 2019 Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIII D, 35 години Педагогически факултет,  ISSN 1314-6769,  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2018: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXII D, ISSN 1314-6769,  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2017: Годишник […]

  Деканско ръководство

  27/11/2018

  Празен Декан   в.и.д. доц. д-р Екатерина Люцканова Кабинет: Корпус 2, кабинет 203 Телефон: +359 54 830 339/ вътр. 113 E-mail: e.lyutskanova@shu.bg Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа Заместник-декан по учебната дейност  доц. д-р Янна Павлова Рускова Кабинет: Корпус 2, кабинет 200 Телефон: +359 54 830 365/ вътр. 208 E-mail: y.ruskova@shu.bg Приемно време: […]