Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПФ

  Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране, гр. Шумен

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен Семестър: Летен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20429710 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година […]

  Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране, гр. Шумен

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен Семестър: Зимен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен Семестър: Летен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20429700 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година […]

  Заповед относно провеждането на учебните занятия – ОКС “Магистър” първи курс

  02/10/2020

  Обновено на 16/10/2020 г. Уважаеми колеги, Предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната и в областта, считано от 17.10.2020 г. обучението на студентите от първи курс – ОКС „Магистър“ (след висше образование), обучаващи се в магистърските програми – гр. Шумен, администрирани от Педагогическия факултет ще се провежда в електронна форма за неопределен срок от време чрез […]

  Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  Учебни разписи Изпитни графици Семестър: Зимен Семестър: Зимен   1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Семестър: Летен Семестър: Летен 1-ви курс 1-ви курс 2-ри курс 2-ри курс 3-ти курс 3-ти курс 4-ти курс 4-ти курс Учебни планове: 20430210 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна […]

  Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20430200 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (4 семестъра) Комплект на студента

  Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  Учебни разписи Семестър: Зимен 1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Семестър: Летен   1-ви курс   2-ри курс   3-ти курс   4-ти курс   Учебни планове: 20430200 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (4 семестъра) Комплект на студента