Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Международна дейност

  Партньорства

  Списък на сключените договори за сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации действащи към 2020 г. № Наименование на чуждестранната организация Дата на сключване на договора Период на договора (години) 1 Уралски държавен университет “А.М. Горки” (Росия, гр. Екатеринбург) 1999 безсрочен 2 Йохан Волфган Гьоте университет (Франкфурт на Майн), Българска академия на науките (София), Софийски […]

  Център за международно сътрудничество

  Центърът за международно сътрудничество е обслужващо звено на Шуменския университет, което организира и подпомага осъществяваната от Университета международна дейност.  Центърът, заедно с определените за това академични и специализирани звена, организира и координира: I. Международната мобилност на входящи и изходящи студенти, преподаватели и административен персонал, като: провежда информационни кампании за привличане на студенти по програма Еразъм+; […]

  Център за международно сътрудничество

  Центърът за международно сътрудничество е обслужващо звено на Шуменския университет, което организира и подпомага осъществяваната от Университета международна дейност.  Центърът, заедно с определените за това академични и специализирани звена, организира и координира: I. Международната мобилност на входящи и изходящи студенти, преподаватели и административен персонал, като: провежда информационни кампании за привличане на студенти по програма Еразъм+; […]