Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Библиотека

  Записи на уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier

  05/06/2020

  Записи на уебинари за Scopus и ScienceDirect на Elsevier Уебинар: “Aвторовите профили в Scopus и как те помагат да покажете Вашите изследвания?” – Ще се запознаете със създаването на авторовите профили, редактирането им, съвети за гарантиране на тяхната актуалност и как с качествени и количествени показатели да подчертаете въздействието на научните си изследвания: https://www.brighttalk.com/webcast/10439/416727 Уебинара […]

  Мерки за ефективно ограничаване разпространението на COVID-19

  12/04/2020

  Уважаеми читатели, Във връзка с мерките за ефективно ограничаване разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № РД-10-167/13.03.2020 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ Ви уведомяваме, че библиотеките на Шуменски университет няма да работят с читатели до 13 май 2020 г. включително. Студенти на Шуменския университет без регистрация за 2020 г., които желаят да […]

  Безплатни е-ресурси по време на криза

  05/04/2020

  Във връзка със създалата се ситуация много издатели от цял свят отварят своите бази данни с електронни книги, списания и учебни материали, за да подпомогнат студенти и преподаватели по време на въведената дистанционна форма на обучение. Тук ще намерите връзки към някои от тях: https://bic.bg/bezplatni-e-resursi-po-vreme-na-kriza/ УБ на ШУ

  За контакти

  28/02/2020

  Централна университетска библиотека, Корпус 3 Шумен, ул. „Университетска” 115 Ръководител: д-р Мариaна Петева Кабинет: 108, Корпус 3, партер Телефон: 054 830 495 / вътр. 368 E-mail: m.peteva@shu.bg Венета Петрова – Библиотечни фондове и статистика Корпус 3: Университетска библиотека, заемна Телефон: 054 830 495 / вътр. 378 E-mail: library@shu.bg E-mail: v.petrova@shu.bg Д-р Йорданка Москова – Обработка и дигитализация на старопечатни издания; Междубиблиотечно […]

  Електронно обучение

  28/02/2020

  Модулът „Електронно обучение” съдържа електронни учебници, които могат да бъдат ползвани от единствено от академичния състав на Шуменския университет, с персонален код. Електронните учебници са отразени в общия електронен каталог само като библиографско описание. Пълният текст е достъпен единствено от модул „Електронно обучение“

  Достъп до колекции с електронни книги от Edward Publishing

  08/10/2019

  Уважаеми преподаватели, Имаме възможност за временен достъп до колекция от електронни книги на Emerald Publishing до 31 октомври 2019 г. за 25 академични библиотеки в страната. Тя съдържа 1650 заглавия на английски език в тематични области: икономика, счетоводство, бизнес, околна среда, туризъм, маркетинг, връзки с обществеността, социология, култура, здравеопазване и други. Четенето се осъществява чрез […]

  Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing

  25/06/2019

  От 1 юни до 30 юни 2019 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing за 25 институции в страната. Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и […]

  THE INFORMED LIBRARIAN ONLINE MAY 2019

  10/05/2019

  WHAT’S NEW: The Informed Librarian Online is partnering with Emerald Publishing to bring you full-text access to Emerald’s library journals. At all times you have free access to all of the Emerald journals and the backfiles of these titles. You can read them, print them, and search for articles at their site. To view and […]

  Web of Science Group – A Clarivate Analytics company

  08/05/2019

  To find information for webinar on May 8th about how you could be availing of quality content with the Emerging Sources Citation Index please click link: https://www.clarivate.com/webinars/web-of-science-core-collection-esci-e…

  Web of Science Group – A Clarivate Analytics company

  08/05/2019

  To find information for webinar on May 8th about how you could be availing of quality content with the Emerging Sources Citation Index please click link: https://www.clarivate.com/webinars/web-of-science-core-collection-esci-e…