Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Научноизследователска дейност

  Архив

  13/05/2020

  2020 24-25.04.2020 8-ма Студентска научна конференция “Екология и околна среда” 15-16.05.2020 VIІI Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса” 02.09.2020 XXVI Епископ-Константинови четения 2019 29.10 – 31.10.2019 г. Международен симпозиум “ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА” 25-26.10.2019 Научна конференция с международно участие “География, регионално развитие и туризъм” 18/10 – 20/10/2019 Научна конференция с международно […]

  Научни форуми

  09/05/2020

  02-04.10.2020 Национална конференция с международно участие „Природни науки’ 2020” 22-24.10.2020 Научна конференция с международно участие MATTEX 2020 23-24.10.2020 Научна конференция с международно участие “СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА” Покана Invitation 23-24.10.2020 Докторантска конференция Покана Invitation 27-29.11.2020 Трета конференция с международно участие “География, регионално развитие и туризъм” Покана Invitation Архив  

  Научни списания

  10/12/2018

  Acta Scientifica Naturalis           SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal           Издания на Факултета по хуманитарни науки         Съвременни български научни издания http://nacid.bg/bg/NRS/ http://nacid.bg/bg/RANDII/

  Нормативни документи

  10/12/2018

  ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри Национална педагогическа мрежа НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2020 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2017 – 2030 Г. (ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 13.06.2017 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА НС ОТ 07.06.2017 Г.) НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА […]

  Научноизследователска дейност

  10/12/2018

  Научноизследователската дейност е сред основните приоритети в предмета на дейност на Шуменския университет и обхваща фундаментални и научно-приложни изследвания чрез: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска, изобретателска, художествено-творческа и други творчески дейности, включително дейности по разпространението на получените научни резултати, които се провеждат систематично. Научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския университет има за […]

  Научноизследователска дейност

  10/12/2018

  Научноизследователската дейност е сред основните приоритети в предмета на дейност на Шуменския университет и обхваща фундаментални и научно-приложни изследвания чрез: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска, изобретателска, художествено-творческа и други творчески дейности, включително дейности по разпространението на получените научни резултати, които се провеждат систематично. Научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския университет има за […]