Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научноизследователска дейност

  Архив

  2020 24-25.04.2020 8-ма Студентска научна конференция “Екология и околна среда” 15-16.05.2020 VIІI Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса” 02.09.2020 XXVI Епископ-Константинови четения 02-04.10.2020 Национална конференция с международно участие „Природни науки’ 2020” 22.10.2020 Седма национална конференция „ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ” по история, археология и културен туризъм „БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И БЪЛГАРИЯ: КУЛТУРЕН И […]

  Научни форуми

  23-24.04.2021 9-та студентска научна конференция “Екология и околна среда” 20.05.2021 ХХVII-те „Епископ-Константинови четения” Покана 01-03.10.2021 Национална конференция с международно участие „Природни науки 2021” Покана 22-23.10.2021 Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“ 12-13.11.2021 Докторантска конференция на Педагогическия факултет 3-5.12.2021 Четвърта конференция с международно участие “География, регионално развитие и туризъм” Покана | Заявка Invitation […]

  Научни списания

     Acta Scientifica Naturalis             SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal           Издания на Факултета по хуманитарни науки         Съвременни български научни издания http://nacid.bg/bg/NRS/ http://nacid.bg/bg/RANDII/

  Нормативни документи

  Закон за насърчаване на научните изследвания Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри Национална педагогическа мрежа Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. (обн. – ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., приета с решение на НС от 07.06.2017 г.) Национална […]

  Научноизследователска дейност

  Научноизследователската дейност е сред основните приоритети в предмета на дейност на Шуменския университет и обхваща фундаментални и научно-приложни изследвания чрез: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска, изобретателска, художествено-творческа и други творчески дейности, включително дейности по разпространението на получените научни резултати, които се провеждат систематично. Научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския университет има за […]

  Научноизследователска дейност

  Научноизследователската дейност е сред основните приоритети в предмета на дейност на Шуменския университет и обхваща фундаментални и научно-приложни изследвания чрез: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска, изобретателска, художествено-творческа и други творчески дейности, включително дейности по разпространението на получените научни резултати, които се провеждат систематично. Научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския университет има за […]