Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обяви и покани по ЗДС

  Обява

  19/06/2012

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търгове  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на обекти от сградите на ДИКПО-Варна, структурно звено на Университета с  административен  адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1: Обектите, обявени  на  търг са както следва: 1. Дърводелска работилница в сутерена […]

  Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

  12/06/2012

  ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ТРЕТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ АКАДЕМИЧНА 2011-2012 ГОДИНА Създаден е Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия и Исландия) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за преподаватели и административни служители в български висши училища и […]

  Обява

  07/06/2012

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно  наддаване   за отдаване под наем на  свободно помещение с площ 3.6 кв.м.,  разположено вляво от централния вход  на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” №115. Предназначението на помещението е  за продажба на вестници […]

  Заповед

  22/05/2012

  № РД-07-1059 гр. Шумен 22.05.2012г. На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника на Закона за държавната собственост и протокол от заседание на 15.05.2012г. на комисията, определена със заповед № РД-07-823/10.04.2012 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване 1.5 кв.м. под наем на свободна площ в предверието на учебни зали Б1-Б2 от Учебен […]

  Заповед

  02/05/2012

  На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от заседание на 10.04.2012г. на комисията, определена със заповед № РД-07-445/01.03.2012г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2, находящ се на адрес: гр. […]

  Заповед

  02/05/2012

  На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от заседание на 10.04.2012г. на комисията, определена със заповед № РД-07-446/01.03.2012г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в преддверието на входа на Корпус 3, находящ се на адрес: гр. Шумен, […]

  Обява

  01/05/2012

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти: свободно помещение с площ 3.6 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1 за продажба на вестници и списания; свободна площ 1.5 кв.м. в преддверието на учебни зали […]

  ОБЯВА

  30/04/2012

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение с площ 45 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” №115. Предназначението на помещението е да се ползва като […]

  ОБЯВА

  30/04/2012

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение с площ 45 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” №115. Предназначението на помещението е да се ползва като […]