Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обслужващи звена

    Университетско издателство

    Сайт на университетското издателство Екип: инж. Илияна Николова – ръководител Кабинет: 104 Корпус 3, ет. 1 Телефон: 054 830 495 / вътр. 177 E-mail: i.nikolova@shu.bg Виктор Джелепов – компютърен оператор Кабинет: 105, Корпус 3, ет. 1 Телефон: 054 830 495 / вътр. 156 E-mail: izdatelstvo@shu.bg E-mail: v.djelepov@shu.bg Катерина Атанасова – старши специалист Кабинет: 105 Корпус […]

    Университетско издателство

    Сайт на университетското издателство Екип: инж. Илияна Николова – ръководител Кабинет: 104 Корпус 3, ет. 1 Телефон: 054 830 495 / вътр. 177 E-mail: i.nikolova@shu.bg Виктор Джелепов – компютърен оператор Кабинет: 105, Корпус 3, ет. 1 Телефон: 054 830 495 / вътр. 156 E-mail: izdatelstvo@shu.bg E-mail: v.djelepov@shu.bg Катерина Атанасова – старши специалист Кабинет: 105 Корпус […]