Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Обяви и покани по ЗДС

  Обява за търг с тайно наддаване от 21.10.2020 г.

  21/10/2020

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-651 от 16.10.2020 г. на Ректора е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017 г.) на 2 кв. м. във фоайето на централния вход […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 21.10.2020 г.

  21/10/2020

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-651 от 16.10.2020 г. на Ректора е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017 г.) на 2 кв. м. във фоайето на централния вход […]