Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Проекти

  Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET”, ДО-02-362

  14/09/2020

  Наименование на проекта Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET“ Идентификационен номер ДО-02-362 Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс „Идеи – 2009“ Консорциум Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, София; СУ „Св. Климент Охридски“, София;  НАОП „Н. […]

  Фотометрично и спектрално изследване на катаклизмичните звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And“, Ф-634

  14/09/2020

  Наименование на проекта Фотометрично и спектрално изследване на катаклизмичните звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And Идентификационен номер Ф-634/1996-1999 Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания –  1995 г. Период на изпълнение 15.02.1996 – 01.12.1998 Цели на проекта  Целта на […]

  Изследване на тесни двойни звезди от типа RS CVn и W Uma“, КП-06ПН31/1

  14/09/2020

  Наименование на проекта Изследване на тесни двойни звезди от типа RS CVn и W Uma“ Идентификационен номер КП-06ПН31/1 Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма ФНИ Процедура ФНИ, 14-та конкурсна сесия за финансиране разработката на научноизследователски проекти 2004 г. Консорциум   Период на изпълнение 11.08.2004 – 30.10.2008 Цели на проекта  Основните цели на проекта […]

  Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води

  14/09/2020

  Наименование на проекта Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г. Период на изпълнение 2010 – 2012 г. Изследовател от ШУ доц. д-р […]

  Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси

  14/09/2020

  Наименование на проекта Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации – 2009 г.“ Период на изпълнение 2009 – 2010 г. […]

  Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване, ДО-01/1221/17

  14/09/2020

  Наименование на проекта Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване Идентификационен номер ДО-01/1221/17 Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2009 г. Период на изпълнение 2009 – 2010 г. Изследовател […]

  Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове”,  ВУ-ОХН – 305/ 2007 г.

  14/09/2020

  Наименование на проекта Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове” Идентификационен номер ВУ-ОХН – 305/ 2007 г. Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2007 г. Консорциум ПУ „Паисий Хилендарски“,  СУ „Св. Климент […]

  Пилотно изследване на възможностите на M-Learning във Висшите училища за разширяване обхвата на учене без граници

  14/09/2020

  Наименование на проекта Пилотно изследване на възможностите на M-Learning във висшите училища за разширяване обхвата на учене без граници Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН Процедура Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища – 2009 г. Период на изпълнение втори етап 2012 – 2013 г. Изследовател от […]

  Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения, ДО 02-86 / 2008 г.

  14/09/2020

  Наименование на проекта Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения Идентификационен номер ДО 02-86 / 2008 г. Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2008 г. Период на изпълнение 2008 – 2010 г. Изследовател от […]

  Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт), TK-X-1704

  14/09/2020

  Наименование на проекта Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт) Идентификационен номер TK-X-1704 Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г. Период на изпълнение 2010 – 2012 г. […]

  Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт), TK-X-1704

  14/09/2020

  Наименование на проекта Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт) Идентификационен номер TK-X-1704 Финансираща организация Министерство на образованието и науката Финансираща програма Фонд „Научни изследвания” Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г. Период на изпълнение 2010 – 2012 г. […]