Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Проекти

  Kонкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Австрия

  04/12/2020

  Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към ФНИ. Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 г.“ Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо […]

  Европейска модулна програма за интеркултурно обучение на начални учители – „EMIL“

  03/12/2020

  Наименование на проекта Европейска модулна програма за интеркултурно обучение на начални учители – „EMIL“ Наименование на проекта английски език EMIL – European Modular Programme for Intercultural Learning, training and advanced training Финансираща организация   Европейска комисия,  Генерална дирекция Образование и култура, Европейски съюз   Института по Интеркултурна комуникация на Университета “Лудвиг Максимилиан” Мюнхен   Финансираща […]

  Създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки – COSMOS – eContentplus – 2006 – 410025

  03/12/2020

     Наименование на проекта КОСМОС: Създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки Наименование на проекта английски език COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning Идентификационен номер COSMOS – eContentplus – 2006 – 410025 Финансираща организация   Европейска комисия Финансираща програма   Европейска комисия – Седма рамкова програма в рамките […]

  Ключ към природата – интерактивни електронни инструменти за учене и преподаване на биологичното разнообразие – ECP-2006-EDU-410019

  03/12/2020

      Наименование на проекта Ключ към природата – интерактивни електронни инструменти за учене и преподаване на биологичното разнообразие Наименование на проекта английски език The KeyToNature  – networ Идентификационен номер ECP-2006-EDU-410019 Финансираща организация   Европейската комисия Финансираща програма   Програма „Електронно съдържание Плюс“ Консорциум   Университет в Триест, Катедра по природни науки, Италия – Партньор ЕТИ-Биоинформатикс, […]

  Оптимизиране на обучението на професионални преводачи в многоезична Европа – OPTIMALE – 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA

  03/12/2020

  Наименование на проекта Оптимизиране на обучението на професионални преводачи в многоезична Европа Наименование на проекта английски език Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe,  OPTIMALE Идентификационен номер OPTIMALE – 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA Финансираща организация   Европейска комисия Финансираща програма   Програма за учене през целия живот, секторна програма „Еразъм“, Академични мрежи Консорциум   Проектът обединява усилията […]

  Развитие на умения за дидактическо проектиране за подобряване ключовите компетенции на учениците – LD-skills – 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD

  03/12/2020

  Наименование на проекта Развитие на умения за дидактическо проектиране за подобряване ключовите компетенции на учениците Наименование на проекта английски език LD-skills – Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies Идентификационен номер 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD Финансираща организация   Европейска комисия, Европейски съюз Финансираща програма   “Програма за учене през целия живот”, секторна програма “Коменски” Консорциум […]

  Пътят към обучение чрез проучване – PATHWAY SIS-CT-2010-266624

  03/12/2020

  Наименование на проекта Пътят към обучение чрез проучване Наименование на проекта английски език The Pathway to Inquiry Based Science Teaching Идентификационен номер PATHWAY SIS-CT-2010-266624 Финансираща организация   Европейска комисия Финансираща програма   Седма рамкова програма, FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY- FP7-SiS-2010-2.2.1.1  подпрограма КАПАЦИТЕТ, CSA-SA – Support actions Консорциум   В проекта Шуменският унивреситет участва в консорциум с 25 образователни […]

  Ковчеже на паметта – градина от спомени – 2012-1-DE2-GRU06-11356 5

  03/12/2020

  Наименование на проекта Ковчеже на паметта – градина от спомени Наименование на проекта английски език Memory Boxes: A Garden of Reminiscence Идентификационен номер 2012-1-DE2-GRU06-11356 5   Финансираща организация   Европейска комисия   Финансираща програма   “Програма за учене през целия живот”, Секторна програма “Грюндвиг” Консорциум   Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany –  coordinator; Kainun […]

  Коучинг умения в обучението на възрастни – Coach4U – 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

  03/12/2020

  Наименование на проекта Коучинг умения в обучението на възрастни   Наименование на проекта английски език Coaching Skills for Adult Education,  Coach4U Идентификационен номер Coach4U – 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP Финансираща организация   Европейска комисия, Програма за учене през целия живот Финансираща програма   Програма за учене през целия живот, секторна програма “Грюндвик” Консорциум   ШУ е в консорциум […]

  Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование – CIII-RO-0014-09-1314

  03/12/2020

  Наименование на проекта Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование   Наименование на проекта английски език Borders and Bordeline. Researches in Cultural Anthropology in the university education Идентификационен номер CIII-RO-0014-09-1314 Финансираща организация   Европейска комисия Финансираща програма   CEEPUS –  Централноевропейската програма за обмен на университетски изследвания Консорциум   Партньори в […]

  Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование – CIII-RO-0014-09-1314

  03/12/2020

  Наименование на проекта Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование   Наименование на проекта английски език Borders and Bordeline. Researches in Cultural Anthropology in the university education Идентификационен номер CIII-RO-0014-09-1314 Финансираща организация   Европейска комисия Финансираща програма   CEEPUS –  Централноевропейската програма за обмен на университетски изследвания Консорциум   Партньори в […]