Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Програми и конкурси

  Конкурс за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“

  23/09/2021

  Краен срок за кандидатстване 3 октомври 2021 г. Министърът на околната среда и водите Асен Личев учредява ежегоден конкурс за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ като част от инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността в България. Конкурсът се провежда от Изпълнителната агенция по околна среда, която обявява неговото […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

  02/08/2021

  Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2021 г. Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: MSCA стипендии за постдокторанти

  28/07/2021

  Краен срок: 12 октомври 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време Целта на докторантските стипендии на MSCA е да засили творческия и иновативен потенциал на изследователите, притежаващи докторска степен, които желаят да придобият нови умения чрез обучение, международна, интердисциплинарна и междусекторна мобилност. Постоянните стипендии на MSCA ще бъдат отворени за изследователи от всякаква националност. Схемата също […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Агроекологични подходи за смекчаване на изменението на климата, устойчиво земеделско производство и подобрено биологично разнообразие

  28/07/2021

  Краен срок: 06 октомври 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време Проектните предложения трябва да имат принос към целите на Европейския зелен пакт и международните цели за адаптирането на селското стопанство към изменението на климата. По-специално целта му е да насърчава агроекологията, като разгърне потенциала си като земеделска система, основана на устойчиво управление на природните ресурси. […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Мрежова свързаност в научните изследвания и образованието – дава възможност за сътрудничество без граници (INFRANET)

  28/07/2021

  Краен срок: 02 септември 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време Начинът на провеждане на научните изследвания се промени драстично през последните години. Мрежовите, за съхранение и компютърни услуги осигуряват основата за провеждане на съвременни научни изследвания. Днес данните за изследване се генерират от безброй източници и големи инструменти по целия свят (напр. CERN / Copernicus […]

  Покана по Програма „Еразъм +“. Конкурс: Партньорства за иновации: Съюзи (ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO)

  28/07/2021

  Краен срок: 07 септември 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време   Съюзите за иновации имат за цел да укрепят иновационния капацитет на Европа чрез стимулиране на иновациите чрез сътрудничество и поток от знания сред висшето образование, професионалното образование и обучение и по-широката социално-икономическа среда, включително научните изследвания. Те също така имат за цел да засилят […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Подобряване на научно-обоснованите знания за горите в ЕС, включително старите гори, като капацитет за смекчаване на климатичните промени

  28/07/2021

  Краен срок: 06 октомври 2021 г. 17:00:00 брюкселско време   В съответствие с целите на ЕС за зелена сделка и стратегията на ЕС за горите, успешните предложения ще подкрепят запазването и подобряването на запасите от въглерод, като същевременно подкрепят биологичното разнообразие, генетичното разнообразие в и между дървесните видове и ще осигурят възобновяеми ресурси за кръгова […]

  Национален конкурс на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“

  23/07/2021

  Краен срок за изпращане на проектите: 21.9.2021 г. В рамките на традиционното събитие “Европейска нощ на учените” 2021 г. се организира национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“. Глобалните екологични проблеми представляват опасност за Земята. Сред тях се включват глобалното затопляне, замърсяване на атмосферата и Световния океан, обезлесяване, […]

  Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и творческите сектори и индустрии

  09/07/2021

  Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за представяне на проектни предложения през м. октомври  2021 г., с която цели да създаде нова Общност на знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и творческите сектори и индустрии (CCSI). Тази нова ОЗИ ще предостави иновативни решения на тези сектори […]

  ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

  09/07/2021

  В периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN с подкрепата на Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в ASEAN организират виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в конкурси на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ […]

  ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

  09/07/2021

  В периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN с подкрепата на Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в ASEAN организират виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в конкурси на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ […]