Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли конкурси

  Конкурси (ДВ, брой 44, 10.06.2011г.)

  10/06/2011

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 44, 10.06.2011г.) за: професор по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия) – един; доцент по: област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, 02.01.03. Машинознание и машинни елементи […]

  Свободни места

  01/06/2011

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни места за заемане на академичната длъжност “асистент”: 1.     Асистент по информатика в катедра „Компютърни системи и технологии” към Факултета по математика и информатика Срок за подаване на документи: един месец от датата на публикуване в сайта на ШУ. 2.      Асистент по администрация и управление в катедра “Управление на системите […]

  Отменен конкурс

  20/05/2011

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” отменя само конкурса за главен асистент (ДВ, брой 31 от 15 април 2011 г.): област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 2 месеца и обявява нов конкурс за главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, […]

  Конкурси (ДВ, брой 39, 20.05.2011г.)

  20/05/2011

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 39, 20.05.2011г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на обучението по изобразително изкуство) – един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” ; доцент по: област на висше образование 4. Природни […]

  Свободни места

  02/05/2011

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни места за: 1. Асистент по физика по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Теоретична и приложна физика” към Факултета по природни науки. Срок за подаване на документи: 11.05.2011 г. Необходими документи: Заявление за кандидатстване (по образец); Автобиография; Удостоверение за стаж по специалността, ако има […]

  Конкурси

  15/04/2011

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 31, 15.04.2011 г.) за: професори по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа психология)– един; област на висше образование 4. […]

  Свободни места

  01/04/2011

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни места за: Асистент по аналитична химия по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Обща химия” към Факултета по природни науки. Асистент по физика и астрономия по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Теоретична и приложна физика” към Факултета по […]

  Свободни места

  01/04/2011

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни места за: Асистент по аналитична химия по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Обща химия” към Факултета по природни науки. Асистент по физика и астрономия по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Теоретична и приложна физика” към Факултета по […]