Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев

  07/11/2019

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) Кандидат: доц. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев – резюмета | EN Рецензии: проф. д-р Димчо Костов Станков | EN проф. д-р Георги Пенчев Венков | EN доц. д.м.н. Огнян Борисов Христов | EN Становища: акад. д.м.н. Станимир Любенов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  07/11/2019

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) Кандидат: доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – резюмета | EN Рецензии: проф. д.м.н. Андрей Борисов Андреев | EN проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов | EN проф. д-р Велизар Тодоров Павлов | EN Становища: проф. д.н. Николай Иванов Янков | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Младен Стоянов Енчев

  07/11/2019

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска детска литература)  Кандидат: доц. д-р Младен Стоянов Енчев – резюмета Рецензии:  проф. д.ф.н. Албена Владимирова Хранова | RU проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев | EN проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон | EN  Становища: проф. д.ф.н. Денка Недева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д.-р Христо Атанасов Христов

  26/09/2019

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) Кандидат: доц. д.-р Христо Атанасов Христов – резюмета | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков | EN проф. д.н. Евгени Петров Манев | EN проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова | EN Становища: проф. д.н. Стойко Димитров Стойков  | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д.-р Нели Стойчева Димитрова

  26/09/2019

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Технологично образование) Кандидат: доц. д.-р Нели Стойчева Димитрова – резюмета | EN Рецензии: проф. д.п.н. Георги Петков Иванов | EN проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова | EN Становища: проф. д-р Благомир Кирилов Папазов | EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров

  24/08/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” на ½ щат в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Растениевъдство) Кандидат: доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров Рецензии: проф. д.с.н. Димитър Христов Павлов проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов проф. д-р Иван Дянков Пачев Становища: проф. д-р Георги Тодоров Кикиндонов проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Александров Арнаудов

  30/05/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Ентомология и фитопатология) Кандидат: доц. д-р Веселин Александров Арнаудов Рецензии: проф. д.с.н. Антония Влаева Матеева-Радева проф. д-р Христо Георгиев Бозуков проф. д-р Янко Димитров Димитров Становища: проф. д.с.н. Хари Янков Самалиев проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д.н. Наталия Христова Павлова

  23/05/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика и информатика) Кандидат: доц. д.н. Наталия Христова Павлова Рецензии: проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев проф. д-р Кирил Георгиев Банков проф. д-р Коста Андреев Гъров Становища: проф. д.п.н. Николай Стоянов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Петър Иванов Стоянович

  23/05/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор на 1/4 щат в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика) Кандидат: доц. д-р Петър Иванов Стоянович Рецензии: проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров доц. д-р Юрий Петров Проданов Становища: проф. д-р Веселина Йорданова Вълканова проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Димитър Тодоров Владев

  04/05/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Природна география) Кандидат: доц. д-р Димитър Тодоров Владев Рецензии: проф. д.г.м.н. Божидар Димитров Маврудчиев проф. д-р Ангел Сергиев Велчев проф. д-р Велико Добрев Великов Становища: проф. д.г.н. Георги Цветков Алексиев проф. д.г.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Димитър Тодоров Владев

  04/05/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Природна география) Кандидат: доц. д-р Димитър Тодоров Владев Рецензии: проф. д.г.м.н. Божидар Димитров Маврудчиев проф. д-р Ангел Сергиев Велчев проф. д-р Велико Добрев Великов Становища: проф. д.г.н. Георги Цветков Алексиев проф. д.г.н. […]