Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Виктория Димитрова Ковчазова

  26/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Основи на театрално-игровите дейности) Кандидат: преп. д-р Виктория Димитрова Ковчазова | EN Рецензии: проф. д.ик.н Лучиян Ангелов Милков | EN проф. д-р Живко Величков Жечев | EN Становища: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Станислава Величкова Тодорова

  26/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Педагогика на взаимодействието дете – околен свят и Методика на обучението по човека и природата)  Кандидат: гл. ас. д-р Станислава Величкова Тодорова | EN Рецензии: проф. д.п.н. Малчо Стоянов Малчев | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  27/09/2022

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Българска етнология). Кандидат: гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова | EN Рецензии: проф. д.и.н. Диана Атанасова Радойнова | EN доц. д-р Илия Стоянов Илиев | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова

  12/09/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен мониторинг и контрол) Кандидат: гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова | EN  Рецензии: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова | EN проф. д.б.н. Златозар Николаев Боев | EN Становища: проф. д.х.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева

  30/08/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) Кандидат: гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков | EN проф. д-р Иво Великов Великов | EN Становища: проф. д.н. Илин Александров Савов | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Драгомир Иванов Василев

  19/08/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) Кандидат: д-р Драгомир Иванов Василев | EN Рецензии: проф. д.т.н. Райчо Тодоров Иларионов | EN доц. д-р Веселка Тодорова Стоянова | EN Становища: проф. д.т.н.  Димитър Иванов Радев | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Камен Мариус Теофилов

  08/08/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по изобразително изкуство) Кандидат: д-р Камен Мариус Теофилов | EN Рецензии: проф. д.н. Мариана Минчева Гърмидолова | EN проф. д-р Димитър Илиев Балкански | EN Становища: проф. д-р Даниела Тодорова Маркова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Надежда Стефанова Цочева

  01/04/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата) Кандидати: Надежда Стефанова Цочева | EN Рецензии: проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев | DE проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон (Василева-Монтеро) | EN Становища: проф. д-р Младен Стоянов Енчев | EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Айля Реджеб Илиязова

  24/03/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Германски езици – Съвременен немски език) Кандидат: гл. ас. д-р Айля Реджеб Илиязова | DE  Рецензии: проф. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева | DE доц. д.н.к. Янка Илиева Коева | DE  Становища: проф. д-р Димитър Димитров Попов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Лора Миткова Рашкова

  02/03/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалните дейности) Кандидат: Лора Миткова Рашкова | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN доц. д-р Веселина Николаева Илиева | EN Становища: проф. д.и.н. Георги Велков […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Лора Миткова Рашкова

  02/03/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалните дейности) Кандидат: Лора Миткова Рашкова | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN доц. д-р Веселина Николаева Илиева | EN Становища: проф. д.и.н. Георги Велков […]