Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Христо Тончев Боев

  15/02/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия – Английска и американска литература) Кандидат: гл. ас. д-р Христо Тончев Боев | EN Рецензии: проф. д-р Людмила Константинова Костова | EN доц. д-р Яна Атанасова Роуланд […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Деяна Вълчева Пенева

  11/02/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология  (Германски езици – Съвременен английски език) Кандидат: гл. ас. д-р Деяна Вълчева Пенева | EN Рецензии: проф. д-р Румяна Балинова Тодорова | EN доц. д-р Цветелина Кирилова Харакчийска | EN Становища: проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Димитър Георгиев Чобанов

  24/01/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационна и компютърна техника) Кандидат: д-р Димитър Георгиев Чобанов| EN Рецензии: проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров| EN проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев| EN Становища: проф. д-р Никола Петров Михайлов | EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Димитър Георгиев Чобанов

  24/01/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационна и компютърна техника) Кандидат: д-р Димитър Георгиев Чобанов| EN Рецензии: проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров| EN проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев| EN Становища: проф. д-р Никола Петров Михайлов | EN проф. д-р […]