Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Ивайло Лозанов Горчев

  19/02/2024

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Ивайло Лозанов Горчев |EN Рецензии: проф. д-р Румяна Балинова Тодорова |EN доц. д-р Петина Валентинова Вичева |EN Становища: доц. д-р Светлана Йорданова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ – Станислав Андреев Дончев

  15/02/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Неорганична химия от  професионално направление 4.2. Химически науки, област  на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Кандидат:  Станислав Андреев Дончев|EN Рецензии: проф. д-р Стоян Иванов Каракашев |EN доц. д-р Румяна Златинова Янкова-Аврамова |EN Становища: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова |EN доц. […]

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” – доц. д-р Васил Станков Грозданов

  01/02/2024

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките”, Професионално направление 4.5 Математика (научна специалност Математически анализ), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: доц. д-р Васил Станков Грозданов  |EN Рецензии: проф. д.н. Андрей Борисов Андреев  |EN проф. д.н. Боян Георгиев Златанов  |EN проф. д.н. Иван Томов Димов  |EN Становища: проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Даниел Павлов Пантов

  31/01/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Праистория и античност) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Даниел Павлов Пантов |EN Рецензии: проф. д.н. Иля Симеонов Прокопов |EN проф. д.н. Калин Стойнев Порожанов |EN Становища: проф. д.и.н. Стела Милчева Дончева |EN […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Алджан Джафер Мустафа

  22/12/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Тюркски езици (Турски език) от професионално направление 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Алджан Джафер Мустафа |EN Рецензии: чл. кор. проф. д.и.н Иван Динев Русев |FR доц. д-р. Харун Харун Бекир |EN Становища: доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева |EN […]

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  21/09/2023

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност Управление на образованието (Квалификация на педагогическите специалисти) Кандидат: проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева – автореферат |EN Рецензии: проф. д.п.н. Ваня Спасова Георгиева |EN проф. д.н. Румяна Илчева Неминска […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светлана Радославова Крумова

  24/08/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Кандидат: Светлана Радославова Крумова Рецензии: проф. д-р Веселина Николаева Илиева доц. д-р Петър Райков Петров Становища: доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Владимир Георгиев Владимиров-Житенски

  06/07/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Кандидат: Владимир Георгиев Владимиров-Житенски | EN Рецензии: доц. д-р Валентина Николова Василева | EN доц. д-р Милослава […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Деляна Илиева Тенева

  29/06/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Деляна Илиева Тенева – автореферат Рецензии: акад. проф. д-р Петър Диков Петров доц. д.н. Божена Левон Такворян-Солакян Становища: проф. д-р Любомир Ников Попов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Христиана Иванова Драганова

  26/06/2023

    Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Христиана Иванова Драганова  |EN Рецензии: доц. д-р Росица Димитрова Димкова |EN доц. д-р Теодора Николаева Симеонова |EN Становища: проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Христиана Иванова Драганова

  26/06/2023

    Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Христиана Иванова Драганова  |EN Рецензии: доц. д-р Росица Димитрова Димкова |EN доц. д-р Теодора Николаева Симеонова |EN Становища: проф. […]