Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселина Радева Иванова

  26/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност  „професор“ в  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социално-демографско и екологично образование)  Кандидат: доц. д-р Веселина Радева Иванова | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN проф. д-р Ирина Колева Колева | EN Становища: проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

  25/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) Кандидат: доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев | EN Становища: […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  25/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в 1.– 4. клас)  Кандидат: доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска | EN Рецензии: проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева | EN проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Ергиджан Осман Алиндер – Исмаилова

  25/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Език, комуникация и междукултурна компетентност)  Кандидат: доц. д-р Ергиджан Осман Алиндер – Исмаилова | EN Рецензии: проф. д.п.н Николай Стоянов Колишев | EN проф. д.п.н. Юлия Георгиева Дончева | EN проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков

  25/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) Кандидат: доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков | EN Рецензии: акад. проф. д.т.н., д.ик.н. Николай Иванов Петров | EN проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска | EN проф. д-р Стефан Стайнов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Петър Красенов Боянов

  25/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи). Кандидат: доц. д-р Петър Красенов Боянов | EN Рецензии: проф. д.т.н Андон Димитров Лазаров | EN проф. д.т.н Атанас Иванов Начев | EN проф. д.т.н Васил Георгиев Ангелов | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Кирил Филипов Янчев

  24/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) Кандидат: доц. д-р Кирил Филипов Янчев | EN Рецензии: проф. д-р Събин Иванов Иванов | EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Пенчев Петков

  14/09/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална география, културен туризъм и регионално развитие) Кандидат: доц. д-р Веселин Пенчев Петков | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN проф. д-р Иван Гатев Марков | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  23/06/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на технологичното обучение и професионалното образование)  Кандидат: доц. д-р Керанка Георгиева Велчева | EN Рецензии: проф. д.п.н. Георги Петков Иванов | EN проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN проф. д-р Чавдар […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Милена Петрова Стоянова

  20/06/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика  и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (География и регионално развитие) Кандидат: доц. д-р Милена Петрова Стоянова | EN Рецензии: проф. д-р Борис Тодоров Колев | EN проф. д-р Димитър Тодоров Владев | EN проф. д-р Стоян Петков […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Милена Петрова Стоянова

  20/06/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика  и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (География и регионално развитие) Кандидат: доц. д-р Милена Петрова Стоянова | EN Рецензии: проф. д-р Борис Тодоров Колев | EN проф. д-р Димитър Тодоров Владев | EN проф. д-р Стоян Петков […]