Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Uncategorized

  Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности”

  27/11/2018

  курс № 0459 Индивидуална такса за курсист – 50 лв. Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити – 1. Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна. Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански След завършване на обучението всеки участник  получава […]

  Студентски научни четения, организирани от ФХН

  30/08/2016

  „Свети Климент Охридски – мисионер, учител и писател” На 12 октомври 2016 г. в зала 309, корпус 1, от 9:00 ч. ще се проведат традиционните студентски научни четения, организирани от ФХН, Студентския съвет и Славянското дружество „Васил Друмев”. Тази година са пети поред и са на тема: „Свети Климент Охридски – мисионер, учител и писател”, […]

  Студентски научни четения, организирани от ФХН

  30/08/2016

  „Свети Климент Охридски – мисионер, учител и писател” На 12 октомври 2016 г. в зала 309, корпус 1, от 9:00 ч. ще се проведат традиционните студентски научни четения, организирани от ФХН, Студентския съвет и Славянското дружество „Васил Друмев”. Тази година са пети поред и са на тема: „Свети Климент Охридски – мисионер, учител и писател”, […]