Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Център за международна дейност

  Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора”

  20/03/2019

  Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора” Oрганизатор: УНИБИТ и Университетска младежка академия за управление на знания Дата: 24 април, 2019 Място: България, гр. Пловдив

  Студентска конференция с международно участие “45 години висше образование – Стара Загора”

  18/03/2019

  Студентска конференция с международно участие “45 години висше образование – Стара Загора” Организатор: Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ Дата: 10 май 2019 г. Място: гр. Ямбол, България

  ІV международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы функционирования языка и литературы в современном поликультурном обществе”

  22/08/2018

  ІV международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы функционирования языка и литературы в современном поликультурном обществе” Организатор: Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки” Дата: 27-28 септември 2018 Място: гр. Мелитопол, Украйна

  Семинар на тема: “Представяне на иновативни учебни материали по български език за работа с деца с друг майчин език на 5, 6 и 7 годишна възраст”

  19/05/2018

  Семинар на тема:  “Представяне на иновативни учебни материали по български език за работа с деца с друг майчин език на 5, 6 и 7 годишна възраст” Дата: 14 юни 2018 Място: гр. Шумен, България